สตูล เส้นทาง 2 วัน 1 คืน : หลีเป๊ะ - สันหลังมังกร

catagory icon image | ภาคใต้
ถูกใจ

  Trip Planner Category:
  2 วัน 1 คืน
  Plan
  สตูล 2 days

  Trip Overview

  Itinerary
  Day 1 : สตูล
  เกาะหลีเป๊ะ
  เกาะหลีเป๊ะ
  จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ ความเป็นธรรมชาติของปะการังรอบเกาะ มีเวิ้งอ่าวที่สวยงาม หาดทรายละเอียดนิ่มเหมือนแป้ง มีอ่าวที่สวยงามชื่อ "อ่าวพัทยา"และ "หาดชาวเล" มีลักษณะโค้งเว้า ทรายขาวละเอียด ซึ่งทั้งสองหาดนี้สามารถเดินถึงกันได้โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที
  ชุมชนตันหยงโป
  สันหลังมังกร
  สันหลังมังกร
  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคฤหาสถ์กูเด็น
  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคฤหาสถ์กูเด็น
  Day 2 : สตูล
  เกาะตะรุเตา
  เกาะตะรุเตา
  เกาะไข่
  เกาะไข่
  ซุ้มวิวาห์ธรรมชาติ
  เป็นซุ้มประตูหินธรรมชาติที่งดงามบนเกาะไข่ พร้อมทั้งมีหาดทรายขาวนวล น้ำทะเลสีเขียวใส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล โดยทางจังหวัดมีการจัดงานแต่งงานที่ซุ้มวิวาห์ธรรมชาติในช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์
  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
  เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ 40 กิโลเมตร
  เกาะหินงาม
  เกาะหินงาม
  เกาะหลีเป๊ะ
  เกาะหลีเป๊ะ
  จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ ความเป็นธรรมชาติของปะการังรอบเกาะ มีเวิ้งอ่าวที่สวยงาม หาดทรายละเอียดนิ่มเหมือนแป้ง มีอ่าวที่สวยงามชื่อ "อ่าวพัทยา"และ "หาดชาวเล" มีลักษณะโค้งเว้า ทรายขาวละเอียด ซึ่งทั้งสองหาดนี้สามารถเดินถึงกันได้โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที
  ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ
  เดิน Shopping ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ