สระมรกต - น้ำตกร้อน - ชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว - แหลมโตนด - เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน

catagory icon image | ภาคใต้
ถูกใจ

  Trip Planner Category:
  2 วัน 1 คืน1 วัน
  Plan
  กระบี่ 2 days

  Trip Overview

  Itinerary
  Day 1 : กระบี่
  สระมรกต
  สระมรกต
  น้ำมีอุณหภูมิราว 30-50 องศาเซลเซียส ด้วยความสงบกลางผืนป่าร่มรื่น แว่วยินเสียงนกร้องเติมชีวิตชีวา และเป็นแหล่งดูนกที่หาดูได้ยากอีกด้วย
  น้ำตกร้อนคลองท่อม
  น้ำตกร้อนคลองท่อม
  น้ำพุร้อนที่ซึมขึ้นมาจากผิวดินซึ่งแวดล้อมด้วยป่าละเมาะร่มรื่น มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำหลายแอ่ง เหมาะสำหรับการแช่น้ำอุ่นอย่างมาก ธารน้ำร้อนไหลลงสู่คลองท่อมไล่ระดับ คล้ายชั้นน้ำตกขนาดเล็กราวศิลปะจากธรรมชาติ
  ท่าเรือเจ้าฟ้า
  ท่าเรือเจ้าฟ้า
  เกาะลันตา
  เกาะลันตา
  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อยู่ในอำเภอเกาะลันตา ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ที่สำคัญได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะตะละเบ็ง รวมไปถึงหมู่เกาะห้า เกาะรอกนอก เกาะรอกใน และเกาะไหง
  หมู่บ้านชาวเล (ชุมชนโต๊ะบาหลิว)
  หมู่บ้านชาวเล (ชุมชนโต๊ะบาหลิว)
  แหลมโตนด
  แหลมโตนด
  Day 2 : กระบี่
  แหลมโตนด
  แหลมโตนด
  เกาะรอกนอก
  เกาะรอกนอก
  เกาะรอกใน
  เกาะรอกใน