อ่าวไร่เลย์ (ปีนผา) - หาดถ้ำพระนาง - ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ) - เกาะปอดะ - จุดชมวิวหน้าเมืองกระบี่ - ท่าปอม คลองสองน้ำ - ถ้ำคลัง

catagory icon image | ภาคใต้
ถูกใจ

  Trip Planner Category:
  2 วัน 1 คืน
  Plan
  กระบี่ 2 days

  Trip Overview

  Itinerary
  Day 1 : กระบี่
  อ่าวไร่เลย์
  อ่าวไร่เลย์
  หาดถ้ำพระนาง
  หาดถ้ำพระนาง
  ทะเลแหวก
  ทะเลแหวก
  เกาะไก่ เกาะปอดะนอก หรือเกาะด้ามขวาน
  เกาะไก่ เกาะปอดะนอก หรือเกาะด้ามขวาน
  Day 2 : กระบี่
  เขาขนาบน้ำ
  เขาขนาบน้ำ
  เป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ สามารถไปเที่ยวชมได้โดยเช่าเรือหางยาวที่ท่าเรือเจ้าฟ้า
  ป่าพรุท่าปอม คลองสองน้ำ
  ป่าพรุท่าปอม คลองสองน้ำ
  ตั้งอยุ่ที่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุ่ในความดูแลของ อบต.เขาคราม เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยา เพื่อเรียนรุ้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
  ถ้ำคลัง
  ถ้ำคลัง