เส้นทางท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน : ชุมพร - ระนอง

catagory icon image | ภาคใต้
ถูกใจ

  Trip Planner Category:
  3 วัน 2 คืน
  Plan
  ชุมพร 2 days
  ระนอง 1 day

  Trip Overview

  Itinerary
  Day 1 : ชุมพร
  ปากน้ำหลังสวน
  ปากน้ำหลังสวน
  เมื่อถึงตลาดปากน้ำหลังสวน จะมีถนนตัดเลียบชายหาดไปตลอด จนถึงตำบลบางน้ำจืด ริมชายหาดมีรีสอร์ทและร้านอาหารทะเลตั้งอยู่เป็นระยะ ปากน้ำหลังสวนเป็นแหล่งร้านอาหารทะเลที่อร่อยและราคาย่อมเยา
  ตลาดนัดกลางคืน จังหวัดชุมพร
  ตลาดนัดกลางคืน จังหวัดชุมพร
  Day 2 : ชุมพร
  หาดทรายรีสวี
  หาดทรายรีสวี
  เป็นหาดทรายที่สวยงามของอำเภอสวี ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน เป็นชายหาดขนาดใหญ่ทอดตัวยาวขนานกับทิวมะพร้าวเป็นแนวยาว เหมาะสำหรับการพักผ่อนหรือขับรถชมวิวและชมวิถีชีวิตชาวประมงอันเรียบง่าย
  ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเรือจำลองจักรีนฤเบศร
  ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเรือจำลองจักรีนฤเบศร
  ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์แห่งนี้ ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลปากน้ำหลังสวน บริเวณริมชายหาดแหลมสน สร้างเป็นรูปเรือจำลองจักรีนฤเบศร เรือจำลองมีขนาด กว้าง 29 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 6 เมตร
  Day 3 : ระนอง
  อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
  อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
  หาดชาญดำริ
  หาดชาญดำริ
  อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง-ปากน้ำ) ระยะทาง 9 กิโลเมตร
  วัดสุวรรณคีรีวิหาร
  วัดสุวรรณคีรีวิหาร
  อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไปตามถนนหมายเลข 4004 (สายระนอง-ปากน้ำ) เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่าสูง 10 เมตร มีอายุกว่า 70 ปี สร้างโดยชาวพม่า ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงามมาก และมีหอระฆังลายแมว
  น้ำตกโตนเพชร
  น้ำตกโตนเพชร
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนอง 29 กิโลเมตร (ระนอง-พังงา) กิโลเมตรที่ 641