สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

กระบี่

1. เกาะพีพี หมู่เกาะพีพีเคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่เกาะที่สวยงามติดอันดับ๑ ใน ๑๐ ของโลกมาแล้ว...

ขอนแก่น

1. พระมหาธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง (เจดีย์ 9 ชั้น) เป็...

นครราชสีมา

1. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และวัดศาลาลอย อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สร้างขึ้นเมื...

พะเยา

1. วัดติโลกอาราม หลักฐานหนึ่งที่ยืนยันว่าบริเวณกว๊านพะเยาในอดีตเคยเป...

ลำปาง

1. วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้ง...

แม่ฮ่องสอน

1. สะพานซูตองเป้ สะพานแห่งความสำเร็จ เป็นสะพานไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร...

พัทยา

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี เทดดี้แบร์มิวเซียมพัทยาตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาดพัทยาเหนือติดกับชายหาดทะเลพัทยา ท...

บุรีรัมย์

ผ้าไหมซิ่นตีนแดงและผ้าฝ้ายภูเขาไฟ ภูอัคนี ผ้าซิ่นตีนไหมแดง เป็นผ้าไหมเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวอำเภอพุ...

สกลนคร

หากพูดถึงอีสานหลายคนคงคิดถึงความแห้งแล้ง ไร้สีสันแห่งชีวิต แต่สำหรับชุมชนบ้านหนองส่าน หมู่บ้านเล็ก ๆ...

แม่ฮ่องสอน

ชุมชนบ้านห้วยตองก๊อ เป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนปกาเกอะญอ ชุมชนจัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้การ...

แม่ฮ่องสอน

ชุมชนบ้านห้วยฮี้ เป็นชุมชนที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว แบ่งหน้าที่กันทำ มีท...

นครราชสีมา

ตลาดน้ำศิลปะกลางดงและสวนซ่อนศิลป์ ตั้งอยู่ใกล้กับวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เป็นตลาดขนาดย่อมที่นำศิลปะเข้...

Result 1-12 of total 98