สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

สระแก้ว

จุดชมวิวบนเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งจะมองเห็นเทือกเขาพรานนุช และเทือกเขาสะแกกอง

เพชรบูรณ์

เป็นสถานที่ชมวิวพระอาทิตย์ตก บนหลังถ้ำเป็นผาหินสลับซับซ้อนกันอยู่ดูแล้วคล้ายประติมากรรมทางธรรมชาติ

สระแก้ว

เป็นจุดชมทิวทัศน์สุดเขตแดนสยาม จากจุดนี้จะมองเห็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และหมู่บ้านของสาธารณรัฐกัมพูชาประช...

สุโขทัย

ถนนพระร่วง เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างเมืองกำแพงเพชรผ่านสุโขทัยจรดศรีสัชนาลัย ระยะทาง 1...

สุโขทัย

ถ้ำค้างคาว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีหินงอก หินย้อยสวยงาม เป็น...

สุโขทัย

ถ้ำธาราวสันต์ เป็นถ้ำหินปูนขนาดไม่ใหญ่นัก ลักษณะเป็นลานกว้างเป็นชั้นๆ ภายในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่ จาก...

สุโขทัย

ถ้ำพระนารายณ์ เป็นสถานที่ที่เคยพบเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ที่ผู้ค้นพบคิดว่าเป็นพระนาร...

สุโขทัย

ถ้ำพระแม่ย่า เป็นเพิงหินขนาดใหญ่เคยเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปปั้นพระแม่ย่า ปัจจุบันได้อัญเชิญไปประดิษฐ...

สุโขทัย

ทุ่งหญ้าธรรมชาติ เกิดขึ้นบนยอดเขามีทิวทัศน์ที่สวยงาม และปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเอง...

สระแก้ว

ทุ่งหญ้าโป่งกระทิง (ทุ่งหญ้าบุตาปอด) เป็นทุ่งหญ้ากว้างลักษณะคล้ายทุ่งหญ้ามอสิงโตในอุทยานแห่งชาติเขาใ...

สระแก้ว

จากที่ทำการถึงหลัก กม.ที่ 22 ให้เดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 10 กม. บริเวณน้ำตกมีค้างคาวอาศัยอยู่ในถ้ำมากม...

Result 1-12 of total 279