สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

นนทบุรี

มาถึงเกาะเกร็ดทั้งทีกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งคลองของเกาะเกร็ดซึ่งไฮไลต์อยู...

สุราษฎร์ธานี

เป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี มีวิถีชีวิตที่ยังคงใช้เรือเป็นพาหนะท้องถิ่นในการเดิน...

พังงา

แม่น้ำสายน้ำคัญของอำเภอตะกั่วป่า ที่เป็นบ่อเกิดของอารยธรรมมากมาย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ...

สมุทรสาคร

เป็นคลองที่มีความคดเคี้ยวมาก ลักษณะเป็นโค้งข้อศอก กระแสน้ำเชี่ยวมากยากต่อการเดินเรือ ทำให้ครั้งที่พร...

สกลนคร

จุดชมวิวหนองหาร อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 22 หลักกิโลเมตรที่ 168 เส้นทางจากนครพนมเข้าตัวเมืองสกลนคร (เย...

อุตรดิตถ์

จุดชมวิวห้วยน้ำรี ตั้งอยู่ที่บ้านกิ่วเคียน ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวอำเภอท่าป...

นครพนม

เป็นจุดที่แม่น้ำสงครามมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ณ บริเวณปากแม่น้ำสงคราม ซึ่งแม่น้ำทั้งสองสายมีสีที่แตกต่าง...

พังงา

ชุมชนบ้านท่าดินแดง อยู่ตำบลลำแก่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่อง...

นครสวรรค์

นครสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็น เมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้เนื่องจากแม่น้ำปิง และแม่น้ำน่านได้ไหลมาบรรจบ...

สุราษฎร์ธานี

ท่าเรือเฟอร์รี่ อยู่แหลมกุลา หมู่ที่10 ตำบลดอนสัก ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 7 กิโลเมตร เป็นท่าเรือข้ามฟา...

บึงกาฬ

บึงโขงหลง คือทะเลสาบขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ บริเวณริมบึงโขงหลง มีเขื่อ...

กระบี่

ตั้งอยุ่ที่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุ่ในความดูแลของ อบต.เขาคราม เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยา เพื่อเรียน...

Result 1-12 of total 63