สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

กระบี่

1. เกาะพีพี หมู่เกาะพีพีเคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่เกาะที่สวยงามติดอันดับ๑ ใน ๑๐ ของโลกมาแล้ว...

จันทบุรี

1. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ 5 ถนนสันติส...

ชุมพร

1. ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุ...

ตราด

1. สุดแผ่นดินตะวันออกที่แหลมงอบ จุดชมวิวแหลมงอบ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มีประภาคารสูงสัญ...

บึงกาฬ

1. หลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธาราม วัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่บ้านท่าไคร้ หมู่ 5...

พังงา

1. ชิมลูกชก ผลไม้ในตระกูลปาล์มที่เป็นของดีเมืองพังงา ชาวบ้านเอามาเชื่อมใส่น้ำแข็งกินดับร้อนได้ชะงัด ...

ระยอง

1. เกาะเสม็ด และหมู่เกาะใกล้เคียง เกาะเสม็ดอยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5...

นนทบุรี

1. หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ชัยเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ถนนประจักษ์ศิลปาคม ในเขตเทศบาลเ...

แม่ฮ่องสอน

1. สะพานซูตองเป้ สะพานแห่งความสำเร็จ เป็นสะพานไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร...

นนทบุรี

มาถึงเกาะเกร็ดทั้งทีกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งคลองของเกาะเกร็ดซึ่งไฮไลต์อยู...

สุราษฎร์ธานี

เป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี มีวิถีชีวิตที่ยังคงใช้เรือเป็นพาหนะท้องถิ่นในการเดิน...

พังงา

แม่น้ำสายน้ำคัญของอำเภอตะกั่วป่า ที่เป็นบ่อเกิดของอารยธรรมมากมาย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ...

Result 1-12 of total 63