สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

นราธิวาส

หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12 อยู่ที่ตำบลสุคิริน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่ยังคงอุดมสม...

ระนอง

ทริปล่องเรือไทม์แมชชีนระนอง ร.ศ.109 ออกเดินทางทุกวัน เวลา 17.00-20.00 น. ช่วงเวลาเดินทาง : 1 ตุลา...

ร้อยเอ็ด

Landmark แห่งใหม่ในตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีภาพงานศิลปะแนว Graffiti บนกำแพงเมืองที่มีความยาวถึง ...

อ่างทอง

ตั้งอยู่ในตำบลไชยภูมิ สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันผลิตผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เช่น กระเป๋า แจกัน ส่วนใหญ่มีตล...

เพชรบูรณ์

เมื่อความรู้ในการตีมืดคือภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เอกลักษณ์ของมีดจากฝีมือกลุ่มช...

นครศรีธรรมราช

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด ตำบลท้องเนียนมีพื้นที่ต่อกับอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็...

นครสวรรค์

มีการทอผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติอย่างสวยงาม โดยจัดทำเป็นกลุ่มแม่บ้าน ตลอดจนตัดเย็บเป็นสินค้า เช่น ผ้า...

สุพรรณบุรี

ลุ่มทอผ้าลวดลายโบราณลาวซี่–ลาวครั่ง ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าไปท่องเที่ยวชมตำบลป่าสะแก ดูเรือเก่าแก่โบราณ...

เลย

อยู่ที่บ้านก้างปลา มีการรวมตัวกันทอผ้าไทเลย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด มีการสาธิตการทอผ้า และเลือกซ...

กาฬสินธุ์

อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 227 ผ้าแพรวาเป็นผ้าไหมลายมัดหมี่ที่มีลายเอ...

นครราชสีมา

ม. 15 ต. ในเมือง ห่างจากแยกตลาดแค (เส้นทางตลาดแค-พิมาย) ประมาณ 9 กิโลเมตร ก่อนถึงโรงพยาบาลพิมาย จะมี...

Result 1-12 of total 337