สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

นราธิวาส

ตัวเมืองสุไหงโกลก ดูจะคึกคักกว่าตัวเมืองนราธิวาส คงเพราะเป็นด่านการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด แ...

ประจวบคีรีขันธ์

เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของหัวหินเป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ชัยนาท

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดตั้งเป็นตลาดต้นน้ำท่าจ...

สระบุรี

เป็นตลาดนัดพื้นบ้านแบบทางเหนือของชาวไทยวน ซึ่งอพยพจากเชียงแสนมาอยู่บริเวณแม่น้ำป่าสักกว่า 200 ปี แต่...

หนองคาย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมือง เป็นแหล่งรวมสินค้าที่ในแถบอินโดจีนและยุโรปตะวันออกมีทั้งผลิตภั...

พัทยา

ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งใหม่กลางใจเมืองพัทยา ถือกำเนิด...

ชลบุรี

ตลาดน้ำ4ภาค อยู่เลขที่ 451/304 หมู่ที่12 ริมถนนสุขุมวิท-พัทยา จำลองบ้านและวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง...

เพชรบุรี

พบกับตลาดแห่งแรกของไทยที่ตั้งอยู่บนน้ำตกกวางโจว น้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากการทำแก้มลิงตาม แนวพระราชดำริ...

กาญจนบุรี

ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ : ภาพฝัน…เสมือนจริง เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (รองรับผู้ใ...

ราชบุรี

ตลาดน้ำคลองลัดพลี อยู่บริเวณวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) เป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่า เดิมชาวจีนเรียกว่...

กรุงเทพมหานคร

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม อยู่ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด เป็นตลาดน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง แบ่งพื้นที่ตลาดสองฟากถ...

ปทุมธานี

จากตำนานการอพยพของชาวรามัญเข้ามาสู่เมืองสามโคกหรือจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน เส้นทางสำคัญในการค้าขายข...

Result 1-12 of total 45