สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

ลำพูน

จำหน่ายผ้าทอยกดอกเอกลักษณ์เมืองลำพูนจากอำเภอเมืองลำพูน ไม้แกะสลักจากอำเภอแม่ทา ผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือจากอ...

เชียงใหม่

เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมโอเรียนเต็ล ดาราเทวี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง เครื่องปร...

ตาก

กาดหรือตลาดถนนคนเดินริมแม่น้ำปิงแห่งนี้ไม่ใช่กาดธรรมดา แต่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากถนนคนเดินที่อื่น เ...

เชียงใหม่

เป็นแหล่งรวมจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม เครื่องใช้ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ ของที่ระลึกแล...

กรุงเทพมหานคร

ช่างชุ่ย หรือ ตลาดช่างชุ่ย อยู่เลขที่ 460/8 ซอยรุ่งประชา ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด เป็นสถา...

พังงา

ชิมลูกชก ผลไม้ในตระกูลปาล์มที่เป็นของดีเมืองพังงา ชาวบ้านเอามาเชื่อมใส่น้ำแข็งกินดับร้อนได้ชะงัด รสช...

ชลบุรี

ชุมชนจีนโบราณ บ้านชากแง้ว อยู่หมู่ที่ 10 ตำบล ห้วยใหญ่ ชุมชนจีนอายุกว่า 100 ปี เปิดต้อนรับนักท่องเที...

พะเยา

ด่านชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก ตั้งอยู่บ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ฝั่งตรงข้ามชา...

นราธิวาส

ตัวเมืองสุไหงโกลก ดูจะคึกคักกว่าตัวเมืองนราธิวาส คงเพราะเป็นด่านการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด แ...

นครศรีธรรมราช

ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง เป็นตลาดไม้เก่าแก่ดั้งเดิมกว่า ๑๐๐ ปี มีวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติและความเรีย...

กรุงเทพมหานคร

ตลาดสด อ.ต.ก. ถือเป็นตลาดร่วมสมัยอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจและความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติ...

กำแพงเพชร

ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกำแพงเพชร - นครสวรรค์ ตรงกิโลเมตรที่ 343 มีเพิงขายกล้วยไข่ทั้ง...

Result 1-12 of total 140