สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

ขอนแก่น

1. พระมหาธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง (เจดีย์ 9 ชั้น) เป็...

จันทบุรี

1. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ 5 ถนนสันติส...

ราชบุรี

The scenery vintage farm ตั้งอยู่ที่ 234 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนผึ้ง เป็นฟาร์มครบวงจร ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ...

นครปฐม

คาวบอยแลนด์ เป็นศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร บนเนื้อที่ 150 ไร่ ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2542 ผู้สนใจจะได...

กาญจนบุรี

เป็นสถานที่รักษาพยาบาลช้างชรา ผู้สนใจกิจกรรมเพื่อสังคม มีที่พัก 8 หลัง ราคา 4,500 บาทต่อคืน (รวมกิจก...

เชียงใหม่

นอกจากจะได้ชมกิจกรรมต่างๆ การใช้ประโยชน์ในงาน การฝึกฝนให้รู้จักการเชื่อฟัง เช่นการไถดะ การไถพรวนไปจน...

สุพรรณบุรี

ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี-ศรีประจันต์) กิโลเมตรที่ 115-116

เชียงใหม่

เริ่มต้นด้วยการอาบน้ำให้ช้างในลำห้วยชะล้างสิ่งสกปรกออก และเพื่อให้ช้างสนุกสนานเพลิดเพลินในการที่ได้ล...

พระนครศรีอยุธยา

อยู่ตรงข้ามกับคุ้มขุนแผน มีบริการขี่ช้างทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ราคาประมาณ 100-500 บาท ข...

หาดใหญ่

ปกติแล้วหากพูดถึงปางช้าง (Thailand Elephant show) มักจะนึกไปถึงจังหวัดทางภาคเหนือมากกว่า แต่ที่อำเภอ...

ราชบุรี

ปางช้างเผือกดำเนิน อยู่ใกล้กับตลาดน้ำดำเนินสะดวก ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ท่ามกลางบรรยากาศคูคลอง สวนมะพ...

Result 1-12 of total 36