สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

นครปฐม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้เป็นแหล่งผลิตนักเรียน นักศึกษา นักดนตรีที่...

เชียงราย

ศึกษาเรียนรู้การผลิตกระดาษสาแบบวิธีดั้งเดิมทุกขั้นตอนจากโรงงานจินนาลักษณ์ที่พยายามรักษาภูมิปัญญาในกา...

ชลบุรี

อยู่ที่ตำบลบางพระ สามารถชมทิวทัศน์ในมุมสูงด้วยเครื่องบินเล็กพร้อมนักบินพาโฉบฉิวชมเมืองและทิวทัศน์โดย...

เพชรบูรณ์

บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก (เขาค้อ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพ...

จันทบุรี

หากพูดถึงชุมชนที่เข้มแข็ง ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน ต้องยกให้ชุมชนบ้านบางส...

ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวคว...

กรุงเทพมหานคร

จากอาคารพาณิชย์ที่พัฒนาพื้นที่ชั้นบนเป็นหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกจัดสรรให้มีพื้นที่สำหรับก...

พะเยา

บนเส้นทางสายปง-เชียงม่วน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2311โดยครูธรรมเสนาและพ่อเฒ่าแสนอัฐิ ผู้นำชาวไทลื้อซึ่งอพยพม...

พระนครศรีอยุธยา

เป็นวัดที่มีพระอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนฝึกสมาธิวิปัสสนาแก่ชาวต่างชาติทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา ...

นครราชสีมา

เป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับกรมการสัตว์ทหารบก เป็นศูนย์ฝึกสุนัขทหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่ที่ตำ...

ชัยนาท

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ...

อุตรดิตถ์

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านครูโจ บ้านคุ้ม-นาทะเล เป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าซิ่นตีนจกไท-ย...

Result 1-12 of total 36