สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

นครปฐม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้เป็นแหล่งผลิตนักเรียน นักศึกษา นักดนตรีที่...

พระนครศรีอยุธยา

ที่ “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี” แนวคิด “กรีนโนเวชั่น” (Greennovation) คือหัวใจหลั...

ราชบุรี

The Blooms Orchid Park (เดอะ บลูมส์ ออร์คิด พาร์ค) : ธรรมชาติในทุกสัมผัส เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนท...

ระนอง

ก้องวัลเลย์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้ อยู่ที่อำเภอกระบุรี...

เลย

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเรือ 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ประด...

ชลบุรี

ชุมชนตะเคียนเตี้ย แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงโดยมีลานวัฒนธรรม ศูนย์กลางแหล่งเรียนร...

น่าน

เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านโป่งคำ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่ได้อย่างย...

กรุงเทพมหานคร

ห้องสมุดมีชีวิต รวบรวมหนังสือประเภทต่าง ๆ มีการทำกิจกรรมเสวนา และเวิร์คช็อป มินิเธียเตอร์ นำเสนอเทคน...

สุโขทัย

ทุ่งหญ้าธรรมชาติ เกิดขึ้นบนยอดเขามีทิวทัศน์ที่สวยงาม และปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเอง...

ระยอง

จากพื้นที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งทำการเกษตรและประมงของชาวบ้านในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำ และปากแส ซึ่...

พัทลุง

นาโปแก มาจากคำว่าทุ่งนา และโปแกเป็นสำเนียงใต้มาจากคำว่าพ่อแก่ คือ ปู่หรือตา นั่นเอง พื้นที่ของนาโปแก...

เพชรบูรณ์

บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก (เขาค้อ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพ...

Result 1-12 of total 168