สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

ระนอง

ทริปล่องเรือไทม์แมชชีนระนอง ร.ศ.109 ออกเดินทางทุกวัน เวลา 17.00-20.00 น. ช่วงเวลาเดินทาง : 1 ตุลา...

สุโขทัย

กำแพงเมืองสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า มีปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกที่เรียกว่า ตรีบูร ลักษณะแผนผังเ...

กรุงเทพมหานคร

จุดนัดพบสุดชิคที่ใช้เวลาเพียง 1 วันก็สามารถรู้จักเขตพระนครและถนนข้าวสารในอดีตได้แล้ว เพราะรวมพิพิธภั...

แพร่

ทุกวันพุธ เวลา 7.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ได้จัดกิจกรรม "ตักบาตรบนเมก" ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวน...

บุรีรัมย์

ปราสาทบ้านบุ ตั้งอยู่ภายในเขตโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ตำบลจระเข้มาก ริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๗ ห่างจากท...

สุรินทร์

อยู่บ้านถนน ตำบลกระเทียม สภาพพื้นที่รอบปราสาทเป็นลานกว้างปกคลุมด้วยพื้นหญ้าและต้นไม้ใหญ่ เชื่อว่าสมั...

บุรีรัมย์

ตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้มาก ห่างจากปราสาทหินพนมรุ้ง 8 กิโลเมตร เส้นทางลาดยางตลอด เป็นปราสาทขอมที่มีสถาป...

กาฬสินธุ์

วนอุทยานภูน้ำจั้น มีการค้นพบ ฟอสซิลปลาโบราณกว่า 100 ซาก และถือว่าเป็นการค้นพบฟอสซิลปลาโบราณครั้งแรกใ...

นนทบุรี

อยู่ที่ตำบลวัดชลอ ริมคลองบางกรวย วัดกระโจมทองสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1910 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (...

นนทบุรี

ตั้งอยู่ในบ้านเลขที่ 20 หมู่ 9 ตำบลวัดชลอ เดินจากวัดโพธิ์บางโอมาประมาณเจ็ดร้อยเมตร เป็นวัดร้าง เหลือ...

นนทบุรี

เป็นวัดร้างตั้งอยู่ตำบลบางขนุน ริมคลองวัดสักใหญ่ สามารถเข้าทางวัดสักใหญ่ สันนิษฐานตามลักษณะสถาปัตยกร...

มุกดาหาร

ศาลหลักเมืองมุกดาหาร อาคารศาลหลักเมือง เป็นแบบทรงไทยจัตุรมุข ส่วนเสาหลักเมือง เป็นเสากลมเกลี้ยงยอดเ...

Result 1-12 of total 25