เทศกาลและประเพณี
เทศกาลและประเพณี
เทศกาลและประเพณี

ชัยนาท

ชมพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การออกร้านจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวา จากชมรมเกษตรกร การประกวดส้มโอ พันธุ์ขา...

เพชรบุรี

การออกร้านจำหน่ายอาหารทะเล มีกิจกรรมดูนกนานาชนิด การลงเรือตกหมึกในตอนกลางคืนกิจกรรมแข่งเรือและการแส...

อุตรดิตถ์

การจำหน่ายลางสาดการออกร้านค้าและการละเล่นชมขบวนแห่รถและธิดาลางสาดหวาน

นราธิวาส

การแข่งขันเรือกอและ เรือยาว เรือคชสีห์นานาชาติและเรือยอกองชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งกิจกรรมเสริม...

เพชรบูรณ์

กำหนดการ วันที่ 26 กันยายน 2562 -พิธีการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา พุทธอุทยานเพชบุระ -ตลาดนัด...