เทศกาลและประเพณี
เทศกาลและประเพณี
เทศกาลและประเพณี

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (84) ทุ่งท่าลาด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดหน้าพระบรมธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช...

ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สักการะพระปฐมเจดีย์ พระร่วงโรจนฤทธิ์ การจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการจัดจำหน่ายสิน...

ณ แม่น้ำท่าจีนหน้าวัดสวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ...

ณ หาดอ่าวนาง/อ่าวไร่เล จังหวัดกระบี่ การผสมผสานกันระหว่างการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ...

ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ช่วงเทศกาลออกพรรษา บริ...

ณ บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ชมดอกบัวตองบานสะพรั่ง การแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆ...

ณ สนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทย และบริเวณเขาช้างล้วง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมทอธงทอใจ พิธีลงด้ายเส้นแรก ...

ณ หน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง พิธีผูกเสี่ยว การประกวดพานบายศรี ...

ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนผาเมือง การแข่งขันเส็งกลอง การ...

01 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562

งานสีสันดอยตุง

ณ ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ผลิตภัณฑ์งานมือ, อาหารพื้นเมือง, การแสดง, กิจกรรม DIY, การละเล่นสะท้อนชีวิตคนอยู่กับป่า เป็นต...

ณ สวนไม้งามริมน้ำกกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชมการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว อาทิ ทิวลิป ลิลลี่ ฯลฯ และการแสดงทางวั...

ณ ไร่จิมทอมป์สันฟาร์ม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ชมความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมอีสาน / ชมทุ่งปอเทืองและแปลงผักผ...

Result 1-12 of total 29