เทศกาลและประเพณี
เทศกาลและประเพณี
เทศกาลและประเพณี

นราธิวาส

การแข่งขันเรือกอและ เรือยาว เรือคชสีห์นานาชาติและเรือยอกองชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งกิจกรรมเสริม...

พิษณุโลก

พิธีทอดผ้าป่าหัวเรือการประกวดกองเชียร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯกิจกรรมแข่งขันเรือยาว ...

นครพนม

มีขบวนแห่งทางน้ำและพิธีบวงสรวง สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแข่งขันเรือความเร็วประเภทต่าง ๆ ซึ่งแบ่...

สุรินทร์

การแข่งขันเรือยาวใหญ่ขนาด 55 ฝีพาย การแข่งขันเรือยาวกลางขนาด 40 ฝีพาย การแข่งขันเรือยาวเล็กขนาด 30 ฝ...