สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
ค้นหา
กิจกรรมท่องเที่ยว

กาญจนบุรี

ท่องเที่ยวผจญภัยทางน้ำ ล่องแก่ง แคนู สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยบนสายน้ำเชี่...

กระบี่

ท่องเที่ยวผจญภัยทางน้ำ กระบี่ นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงไปทั่ว...

ชุมพร

พายเรือคยัค ชมทะเลชุมพร บริเวณหาดทรายรี อำเภอเมือง มีกิจกรรมการพายเรือคายัคชมทะเลอ่าวไทย ...

สตูล

ล่องแก่งวัดสายทอง ที่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นการล่องแก่งตามลำน้ำโลนโดยใช้เรือ...

กรุงเทพมหานคร

บริษัทให้บริการการท่องเที่ยวสำหรับลูกค้าต่างชาติิท่องเที่ยวในประเทศไทยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษ...