ข่าวอัพเดท
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เชิญชมนิทรรศการ “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น”
Published date : 24 มกราคม 2561

          กรมศิลปากร​ ขอเชิญ​ชม​นิทรรศการ​พิเศษ​ ครั้งแรกในการนำศิลปะญี่ปุ่นครบทุกยุคสมัยมาจัดแสดงในประเทศไทย​ เรื่อง “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” (The History of Japanese Art: Life and Faith) จัดขึ้น ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

          นิทรรศการ “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” (The History of Japanese Art: Life and Faith) จัดขึ้นเนื่องในโอกาส 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น พุทธศักราช 2560 โดยกระทรวงวัฒนธรรมของไทย ร่วมกับสำนักกิจการวัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการแลกเปลี่ยนนิทรรศการ โดยในปีนี้ทางกรมศิลปากร ได้นำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชิ้นเยี่ยมที่แสดงประวัติศาสตร์ทุกสมัยของไทย จำนวน 116 รายการ (130 ชิ้น) ไปจัดนิทรรศการเรื่อง “ความรุ่งโรจน์แห่งพระพุทธศาสนาในดินแดนไทย” (Thailand :Brilliant land of the Buddha) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว ซึ่งเป็นนิทรรศการที่แนะนำมรดกศิลปวัฒนธรรมของไทยครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ในรอบ 30 ปี ที่ผู้เข้าชมทั้งชาวญี่ปุ่นและนานาชาติ ต่างให้ความสนใจและประทับใจอย่างยิ่ง 

          ในโอกาสเดียวกันนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นจึงได้นำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 106 รายการ (130 ชิ้น) มานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเริ่มต้นของศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ตระกูลขุนนางและนักรบ นิกายเซนกับพิธีชงชา และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในช่วงสมัยเอโดะ ภายใต้ชื่อนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” (The History of Japanese Art: Life and Faith)  เพื่อช่วยส่งเสริมให้ชาวไทยสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนสัมพันธภาพของทั้งสองประเทศให้มั่นคงยั่งยืน โดยมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติ 3 รายการ และมรดกวัฒนธรรมสำคัญ 25 รายการรวมอยู่ด้วย เช่น ภาชนะดินเผาทรงเปลวไฟ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยโจมนตอนกลาง ตุ๊กตาดินเผา “โดกู” สมัยโจมนตอนปลาย ระฆังสำริด ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยยาโยอิตอนปลาย พระอมิตาภะพุทธเจ้า ขนาบด้วยพระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถามปราปต์ สมัยคามากุระ

          นิทรรศการพิเศษดังกล่าว เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2224 1402, 0 2224 1370

          (ข้อมูลและภาพจาก : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร)