ข่าวอัพเดท
งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ประจำปี 2561
Published date : 15 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญเที่ยวงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ประจำปี 2561

“สวดนพเคราะห์ เสริมบารมี บุญหนุนชีวิตให้ยืนยาว”
“กินเข่าค่ำ รำบวงสรวง แสดง แสง สี เสียง สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์”

ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการจัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

เวลา 18.00 น.พิธี “สวดนพเคราะห์ เสริมบารมี บุญหนุนชีวิตให้ยืนยาว”
พระอาจารย์สุดา จากจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
หลวงปู่เหมือน คุตฺตธัมโม ที่ปรีกษาเจ้าคณะอำเภอชำนิ
จังหวัดบุรีรัมย์
--------------------------------------------------

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

เวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา 09.30 น.ชมการแสดงชุดสุนัขทหาร
เวลา 13.00น.ชมการแสดงชุดปฏิบัติการจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี
เวลา 15.30 น.ลงทะเบียนเพื่อร่วมแข่งขันผัดหมี่ แข่งขันส้มตำ แข่งขันทำ
ขนมไทย และแข่งขันประกวดกองเชียร์
เวลา 16.30 น.ตั้งขบวนแห่บายศรี เครื่องเซ่นไหว้ ณ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์
เวลา 17.00 น.เริ่มเดินขบวนแห่บายศรี เครื่องเซ่นไหว้
เวลา 18.00 น.พิธี “เทียบบายศรี เปลี่ยนผ้า ถวายสักการะท้าวสุรนารี นางสาวบุญเหลือ และวีรชนทุ่งสัมฤทธิ์”
เวลา 18.30 น.เริ่มแข่งขันผัดหมี่ แข่งขันส้มตำ แข่งขันทำขนมไทย
และแข่งขันประกวดกองเชียร์
เวลา 19.30 น.พิธีเปิดงาน“สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ประจำปี 2561”
เวลา 21.00 น.เพลงโคราช
-----------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

เวลา 06.00 น.พิธีบวงสรวงสักการะท้าวสุรนารี นางสาวบุญเหลือ และวีรชนทุ่งสัมฤทธิ์
เวลา 10.00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหาร
เวลา 19.00 น.พิธีเปิดงาน “กินเข่าค่ำ รำบวงสรวง สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์”
การแสดง แสง สี เสียง สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
เวลา 21.00 น.ชมการแสดงของวงดนตรี คู่แฝดเมืองสยาม อีสานโชว์
เพลงโคราช
--------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

เวลา 21.00 น.ชมการแสดงของวงดนตรี ออย แสงศิลป์ ถิ่นอุบล
เพลงโคราช