ข่าวอัพเดท
จังหวัดศรีสะเกษประกาศใช้คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่
Published date : 26 กุมภาพันธ์ 2561
"เที่ยวผามออีแดง แหล่งดงลำดวน ชวนไปช่องสะงำ รสล้ำทุเรียนภูเขาไฟ แหล่งไหม หอม กระเทียม ดี"

   

          จังหวัดศรีสะเกษประกาศใช้คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษให้มีความสอดคล้องกับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ทุเรียนภูเขาไฟ หอม กระเทียม หรือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น ผามออีแดง ดงลำดวน ด่านช่องสะงำ เป็นต้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษให้แพร่หลาย และเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศได้เดินทางมาเยือนจังหวัดศรีสะเกษมากยิ่งขึ้น

   

          จังหวัดศรีสะเกษจึงขอประกาศใช้คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

          "เที่ยวผามออีแดง แหล่งดงลำดวน ชวนไปช่องสะงำ รสล้ำทุเรียนภูเขาไฟ แหล่งไหม หอม กระเทียม ดี"