ข่าวอัพเดท
งานเกษตรนครนายก ปี 2561
Published date : 8 มีนาคม 2561

  • ประกวดมะยงชิด                          
  • ประกวดมะปรางหวาน                                
  • ประกวดมะปรางยักษ์                                                         
  • ประกวดกิ่งพันธ์มะปรางหวาน/มะยงชิด                       
  • ประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะปรางหวาน/มะยงชิด      
  • แข่งขันการจัดกระเช้าผลผลิตมะยงชิด                          
  • แข่งขันการจัดผลมะยงชิดลงบรรจุภัณฑ์                       
  • ประกวดการจัดตกแต่งหน้าร้านจำหน่ายผลผลิต  

บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สาขานครนายก

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

โทร. 037-311289