ข่าวอัพเดท
ททท. เชิญร่วมงาน "บุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี"​
Published date : 8 มีนาคม 2561


          กองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยร่วมกับสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงาน "บุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี"​ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ บริเวณเกาะกลาง สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแต่งชุดไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ในวันและเวลา ดังกล่าว 

 

กำหนดการ “งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” 
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 06.30-10.30 น.
ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร


06.30 น.          พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม “งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม”
                      งานบุญวิถีพุทธกับครูบาอาจารย์แดนอีสาน ชมการสาธิตประเพณีสงกรานต์อีสาน
                      และงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ของชาวบ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
07.00 น.          พระสงฆ์ 9 รูป นำโดย พระครูปริยัติโพธิธรรม (สุรพล วรธมฺโม)
                      วัดอร่ามมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกบิณฑบาต 
07.40 น.          เสร็จสิ้นการใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์นั่งที่อาสนะ
07.45 น.          ผู้แทนองค์กรร่วมจัดงานกล่าวต้อนรับและกล่าวถึง “งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม”
                         - นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                         - นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ
                           มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
                         - นายประเชิญ ร่วมกระโทก หัวหน้าสวนลุมพินี 
08.00 น.          กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล และอาราธนาธรรม
                      พระสงฆ์ปรารภธรรม และนำเจริญสติภาวนา
08.30 น.          กล่าวถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ผู้ร่วมงานร่วมถวายไทยธรรม
                      พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนากถา และทำภัตตกิจ
                      ผู้ร่วมงาน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า บทสวดพิเศษบางบทและแผ่เมตตา
09.30 น.          ร่วมรับประทานข้าวก้นบาตร
                      กิจกรรมส่งเสริมตลาดกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
09.40 น.          แถลงข่าว “การจัดงานบุญประเพณีมหาสงกรานต์ของชาวอีสาน และงานหมอลำคาร์นิวัล”
10.30 น.          เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม “งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม”
                      และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมายเหตุ : ขอเชิญ “แต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร”