ข่าวอัพเดท
ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเที่ยว งานวันมะม่วงโลกวังทับไทร อ.วังทับไทร จ.พิจิตร
Published date : 15 มีนาคม 2561

ททท.สำนักงานนครสวรรค์ ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเที่ยว “งานวันมะม่วงโลกวังทับไทร” อ.วังทับไทร จ.พิจิตร

จังหวัดพิจิตร เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ โอบล้อมไปด้วยการเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ ปลาแม่น้ำ เกษตรกรรม และผลไม้ ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จังหวัดพิจิตร มีพืชผลทางการเกษตรที่หลายหลากและขึ้นชื่อ โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงเพชรบ้านลาด มะม่วงพันธุ์ต่างประเทศ และมะม่วงพันธ์แปลง

ซึ่งผลิตผลเหล่านี้ส่งออกขายไปยัง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซียและเวียดนาม คิดเป็นมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี โดยเกษตรกรกว่า 95% ได้รับมาตรฐานการรับรอง GAP เป็นการการันตีถึงความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะตำบลวังทับไทร ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่ดีมีคุณภาพ

ทาง  นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ (นครสวรรค์-พิจิตร) กล่าวว่า “พิจิตรเมืองเกษตรปลอดภัย ผลไม้หลากหลาย” เป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “พิจิตรเมืองเล็ก...แต่น่ารัก” โดยเฉพาะตำบลวังทับไทร เป็นกลุ่มเกษตรที่มีผลผลิตมะม่วงที่ได้คุณภาพ เป็นแหล่งส่งออกมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เสน่ห์ของมะม่วงที่นี่คือ รสชาติหวาน ผิวสวย กลิ่นหอม  ซึ่งในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ทางจังหวัดพิจิตร ได้จัดงาน “วันมะม่วงโลก” ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแข่งขันการกินมะม่วงนานาชาติ การแข่งขันตำมะม่วงรสชาติ  และลีลา  การเสวนาทิศทางการพัฒนาคุณภาพผลมะม่วง การประกวดมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลมะม่วง และสินค้าแปรรูปจากมะม่วง โดยจุดมุ่งเน้นหลักในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ว่ามะม่วงของจังหวัดพิจิตรมีหลากหลายสายพันธุ์และมีคุณภาพที่ดี รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ททท.สำนักงานนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจ เที่ยวชมงาน “วันมะม่วงโลก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเกษตรกรของไทย และผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตร โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มพัฒนาคุณภาพไม้ผลวังทับไทร หมู่ 1  ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ท่านสามารถเลือกซื้อมะม่วงคุณภาพดีจากสวนชื่อดังมากมาย และ  ของฝากของที่ระลึกจากผลิตแปรรูปภายในงาน โทรสอบถามรายละเอียดงานและข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ โทร. 056-221811-2 หรือประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร โทร. 056-611611