ข่าวอัพเดท
อำเภอแก่งคอย จัดงาน "แก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561"
Published date : 15 มีนาคม 2561

          อำเภอแก่งคอย จัดงาน "แก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561" วันที่ 2-4 เมษายน 2561 เพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์อำเภอแก่งคอย ในการบอกเล่าเรื่องราวย้อนอดีตและเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในงานมีการแสดงแสง-เสียงและสื่อผสม ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแก่งคอย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย โทรศัพท์ 0 3625 1520 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.