ข่าวอัพเดท
ททท. สุพรรณฯ เชิญร่วมงานสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ 1 เดียวในประเทศไทย 1 ปี มีครั้งเดียว
Published date : 20 มีนาคม 2561

          จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมกันกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2561” ในวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ ถนนอาทิวราห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย

          ในวันที่ 13 เมษยน 2561 ตั้งแต่ 15.30 น. พลาดไม่ได้เลย 1 ปี มีครั้งเดียวที่จะได้สรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี องค์หลวงพ่อโตทองคำมีขนาดความสูง 23 นิ้ว ปางป่าเลไลยก์ โครงสร้างภายในเป็นทองเหลืองหนัก 36 กิโลกรัม หุ้มทองคำแท้ (ทองคำสวิส) 99.99%  ความหนา #16 ทองคำหนัก 5.715 กิโลกรัม แท่นประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตทองคำได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จารึกอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ไว้เป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อันเชิญมาประดิษฐานบนรถบุปผชาติที่ตกแต่งอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ พร้อมกับขบวนแห่รถบุปผชาติของทั้ง 10 อำเภอจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ถูกประดับประดาอย่างสวยงามสอดแทรกไปด้วยวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การเล่นต่าง ๆ ในพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอที่ขนมาโชว์เต็มที่ ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงทุกค่ำคืนของงาน เช่น การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ฯลฯ

          นอกจากกิจกรรมดี ๆ เหล่านี้แล้ว ททท. สุพรรณบุรี ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ๆ ในอำเภอเมืองฯ เช่น สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองที่ชาวสุพรรณบุรีให้การนับถือ และชมบรรยากาศรอบ ๆ อย่างกับอยู่ในหมู่บ้านชาวจีน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และอุทยานมังกรสวรรค์หมู่บ้านลี่เจียง, ชมบ้านทรงไทยและอุปกรณ์การทำนา ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้, สักการะหลวงพ่อโต พระคู่บ้านคู่เมืองชาวสุพรรณบุรี เรียนรู้วรรณคดีขึ้น ขุนช้างขุนแผน วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, ชมเรือนขุนแผน ต้นไม้มะขามยักษ์ที่ใช้วิชาเสกใบมะขาม ต่อแตน วัดแค, ชมทัศนีย์ภาพ 360 องศา เมืองสุพรรณ ตื่นตาเริงระบำน้ำพุ สวนเฉลิมภัทรราชินีและหอคอยบรรหาร-แจ่มใส, ไหว้พระขอพร 9 วัดเก่าแก่เมืองสุพรรณบุรี ง่าย ๆ ไม่หลงทาง 9 วัด 9 กิโลเมตร เส้นทางไหว้พระ 9 วัด, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เรื่องประวัติเมืองสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี, เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ที่มีความเก่าแก่ ระยะทางไม่ถึง 10 กิโลเมตร ฯลฯสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0 3553 5380

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 0 3552 5880
เว็บไซต์ www.tatsuphan.net
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/SuphanburiTAT