ข่าวอัพเดท
ททท. สำนักงานนครสวรรค์ เชิญร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดนครสวรรค์
Published date : 30 มีนาคม 2561

ประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญกับคนไทยเป็นอย่างมาก สงกรานต์ เป็นคำในภาษา สันสกฤต ที่หมายถึง การเคลื่อนย้าย โดยเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศี หรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของไทยและบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเพณีสงกรานต์นั้นมีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษ จึงมักเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์  คือการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดิมวันที่จัดสงกรานต์นี้นั้นจะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดวันที่แน่นอน คือ ตั้งแต่ 13 - 15 เมษายน ซึ่งวันนี้เหล่าบรรดาลูกๆ หลานๆ มักจะกลับบ้านแล้วอยู่ร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัวและคนที่รัก หรือ เด็กๆ บางคนอาจจะนัดกลุ่มเพื่อนออกมาเล่นสาดน้ำคลายร้อนตามสถานที่ต่าง ๆ 

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดนครสวรรค์จัดงานเป็นประจำทุกปี และหลายพื้นที่ในช่วงเทศกาลได้มีงานจัดงานประเพณีอื่นๆ อีกหลายงาน  จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และเป็นการร่วมฉลองกับครอบครัวที่ได้กลับมาอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา โดย ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดนครสวรรค์

1.งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ร่วมใจเปิดตำนานดงแม่นางเมือง วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ โบราณสถานดงแม่นางเมือง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์  ภายในงานมีกิจกรรม ชม VTR ตำนานดงแม่นางเมือง การแสดงทางวัฒนธรรม และ การประกวดสาวงามดงแม่นางเมือง

2.งานประเพณีมหาสงกรานต์เมื่องสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้


- วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน  มีพิธีบวงสรวงเมืองนครสวรรค์บริเวณยอดเขากบ พร้อมชมการแสดง ชุด “ฉุยฉายพราหมณ์” 
- วันศุกร์ที่ 13 เมษายน  มีนิทรรศการของดีบ้านฉัน สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน สินค้าภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมและการประกวดครอบครัวสองวัยใส่ใจสุขภาพ 
- วันเสาร์ที่ 14 เมษายน  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รับศีล ฟังเทศน์ เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ก่อพระเจดีย์ทราย นิทรรศการของดีบ้านฉัน สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน สินค้าภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม สินค้าสาธิต/จำหน่ายของหน่วยอบรม อบต.จังหวัดนครสวรรค์ การขับร้องเพลงไทยย้อนยุค 
- วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน  มีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การขับร้องเพลงไทยย้อนยุค การแสดงรำวงย้อนยุคโบราณ การแสดงลิเก 
- วันจันทร์ที่ 16 เมษายน  มีขบวนแห่หลวงพ่อทองตระการตารอบตลาดปากน้ำโพ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชุด ระบำสุโขทัย,รำกลองยาว รวมถึงพิธีห่มผ้าพระมหาเจดีย์สมัยสุโขทัยและสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 

3.งานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมบ้านแก่ง หมู่ที่ 1  ต. บ้านแก่ง อ.เมืองฯ ภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 
- วันพุธที่ 11 เมษายน  มีการประมูลเครื่องปั้นดินเผา และท่องเที่ยววิถีไทยตำบลบ้านแก่งรวม 5 จุด อีกทั้งยังมีกิจกรรมการประกวด “ ธิดาโอ่ง”  
- วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน  มีการแสดงพร้อมทั้งการประกวด รำวงย้อนยุค
- วันศุกร์ที่ 13 เมษายน  มีขบวนแห่เครื่องปั้นดินเผาของแต่ละคุ้ม ตลอดการจัดงาน    3 วันจะมีการจำหน่ายสินค้าและการแสดงทุกวัน 

4.งานประเพณีชาวไทดำ หมู่ 2 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่


- วันจันทร์ที่ 16 เมษายน มีกิจกรรมสืบสานประเพณีชาวไทดำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ เที่ยวชมนิทรรศการงานสืบสานประเพณีชาวไทดำ มีการเดินแห่ขบวนของชาวไทดำ จากหมู่บ้านต่างๆ จัดซุ้มอาหารพื้นเมืองและเรียนรู้การประกอบอาหาร และร่วมรับประทานอาหารพื้นเมือง ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีพื้นบ้าน รำวงไทดำ 

5.งานย้อนรอยอำเภอบ้านแก่ง  ณ วัดบ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ มีกิจกรรมดังนี้ 
- วันพุธที่ 18 เมษายน  ชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวบ้านแก่ง มีการแต่งกายเลียนแบบครอบครัว “หลวงสรรพากร”          
- วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน ชมนิทรรศการย้อนรอยอำเภอบ้านแก่ง ณ วัดบ้านแก่ง

6.งานประเพณีสงกรานต์และงานบุญข้าวแช่ วัฒนธรรมของไทยมอญ ณ วัดบางมะฝ่อ ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ ในวันที่ 14 เมษายน  มีการตั้งขบวนแห่งานประเพณีข้าวแช่ 2 จุด คือ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมและบริเวณหน้าเทศบาลฯ ถวายเพลพระสงฆ์ ประกวดเทพีข้าวแช่ ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย จัดเลี้ยงข้าวแช่ และรดน้ำผู้สูวอายุ เป็นอันเสร็จพิธี 

 

7.สงกรานต์วิมานแมน มันส์ยกซอย ปลอดแอลกอฮอล์ ในวันที่ 18 เมษายน ได้กำหนดจัดงาน สถานที่เล่นน้ำหรือวันไหลให้ประชาชน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงดนตรี พร้อมรณรงค์การแต่งกายชุดไทยมาร่วมงาน โดยงานดังกล่าวเริ่มเวลา 15.00 น. ถึง 21.00 น. เป็นการจัดงานสงกรานต์ในเวลากลางคืนเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกสนานและมีความสุขไปพร้อมๆ กัน 

 

8.งานสืบสานประเพณีสงกรานต์วัดเกาะหงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2561 มีกิจกรรมได้แก่ การสงน้ำพระ การแสดงทางวัฒธรรม การจำหน่ายท้องถิ่น ฯ