ข่าวอัพเดท
งานประเพณี เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2561
Published date : 2 เมษายน 2561

 

 

             สงกรานต์ เป็นประเพณีของประเทศไทย คำว่า สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การผ่าน หรือการเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี

             ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ     ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในสงกรานต์ ได้แก่ การใช้ "น้ำ" เป็นตัวแทนแก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทำบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทราย และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน สร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณะสมบัติของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆ

             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทยในกรุงเทพมหานครและ 17 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย ขอนแก่น นครพนม หนองคาย สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา (หาดใหญ่) ภูเก็ต สิงห์บุรี  จันทบุรี  กำแพงเพชร  กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

 


1. งานสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ 
    1.1 เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันที่ : 12 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ : มณฑป สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ไปประดิษฐาน ณ มณฑป สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เคลื่อนขบวนแห่ไปตาม ถ.ราชินี/ถ.พระอาทิตย์ 
กิจกรรมหลัก :
     1. การสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์
     2. ทำบุญตักบาตร
     3. รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
สอบถามข้อมูล : กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  โทร 0 2225 7612-4
     
     1.2 งาน “ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์” ปีที่ 77 พุทธศักราช 2561

วันที่ : 12 - 13 เมษายน 2561
สถานที่ : บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร กรุงเทพฯ
รายละเอียด : ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัติย์ท้องถิ่นที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน การจัดงานสงกรานต์ซึ่งนับเป็นวันปีใหม่ของไทย จัดกิจกรรมงานบุญโดยใช้วิถีธรรมชาติกับน้ำ อีกทั้งการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การล้างเท้าแม่  ถือเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามเป็นการสร้างความรักความศรัทธาความสามัคคีปรองดองภายในครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทย เป็นมรดกอันล้ำค่าที่ดีงามของท้องถิ่นในด้านประเพณีสืบต่อไป
กิจกรรมหลัก :
     1. ทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระ
     2. รดน้ำขอพรล้างเท้าแม่
     3. ประกวดเทพีสงกรานต์
     4. ประกวดหนูน้อยสงกรานต์
     5. พิธีแห่ ชักพระ
สอบถามข้อมูล : ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์  โทร 0 2282 9210


2. สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
วันที่ : 20 – 22 เมษายน 2561
สถานที่ : บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด : ประเพณีสงกรานต์พระประแดง หรือเดิมเรียกว่า “สงกรานต์ปากลัด” เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่คงรักษาวัฒนธรรมของชาวรามัญ-ไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ  เอกลักษณ์ของสงกรานต์พระประแดง โดยเฉพาะทุกหมู่บ้านจะรวมใจกันจัดขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนสาวรามัญ-หนุ่มลอยชาย ที่ยังคงรักษาประเพณีเก่า ๆ ไว้อย่างมั่นคงตลอดถึงเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ และชุดลอยชาย เพื่อแห่นก-แห่ปลาไปทำพิธีปล่อยนก-ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ซึ่งถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำให้อายุยืนยาว เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านก็จะมีหนุ่มในหมู่บ้านต่าง ๆ ออกมาเล่นสาดน้ำกับสาว ๆ ด้วยกิริยาท่าทีที่สุภาพรดแต่พองาม ซึ่งท่านผู้สนใจควรจะได้ไปชมด้วยตนเองซึ่งชาวพระประแดงได้รักษาประเพณีไว้โดยเคร่งครัดตลอดมา จนถึงทุกวันนี้
กิจกรรมหลัก :
     1. ชมการประกวดนางสงกรานต์พระประแดงและหนุ่มลอยชาย
     2. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
     3. ขบวนแห่นก-แห่ปลา
     4. การแสดงทะแยมอญ ของชาวไทยรามัญ
      5. ชมขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผชาติ
     6. การละเล่นพื้นบ้านตามวัฒนธรรมชาวรามัญแต่ดั้งเดิม (การละเล่นสะบ้า) 
     7. ประเพณีการกวนกาละแม  (กวันฮะกอ) 
     8. การแสดงแสงสี ณ โบราณสถานป้อมแผลงไฟฟ้า
     9.การเล่นน้ำสงกรานต์
     10. ชมการแสดงบนเวที
     11. เลือกซื้ออาหารพื้นบ้าน และอาหารอร่อย
สอบถามข้อมูล : เทศบาลเมืองพระประแดง โทร. 0 2463 4841  
ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 4009

3. งานประเพณีเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สุโขทัย ประจำปี 2561 จังหวัดสุโขทัย 
     3.1 งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว

วันที่ : 7 เมษายน 2561
สถานที่ : วัดหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมหลัก : ชมขบวน “นั่งช้าง บวชนาค” ของชุมชนชาวไทพวนบ้านหาดเสี้ยวที่มีมายาวนานกว่า 150 ปี ตระการตากับช้างและนาคที่ได้รับการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ ชมขบวนช้างข้ามแม่น้ำยม สนุกสนานกับขบวนแห่นาคของชุมชนชาวไทยพวน
สอบถามข้อมูล : เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โทร 0 5567 1122
     

     3.2 งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย
วันที่ : 8 – 12  เมษายน 2561
สถานที่ : ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมหลัก : ร่วมประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ที่ได้จัดขึ้นตามหลักฐานในศิลาจารึก    “คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” ร่วมกิจกรรมการถวายสลากภัตรและพิธีบวงสรวง    พระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท ณ อุทยานพระยาลิไท, เทศกาลอาหารและการแสดงดนตรี, ชมขบวนแห่วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 10 ชุมชน
สอบถามข้อมูล : เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย โทร 0 5567 9198


     3.3 งานประเพณีสงกรานต์ และ เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก
วันที่ : 13 - 15 เมษายน  2561
สถานที่ : บริเวณสวนสุขภาพอำเภอสวรรคโลก
กิจกรรมหลัก : สรงน้ำพระขอพรไหว้พระ 3 ฤทธิ์ หลวงพ่อพระพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์  หลวงพ่อ   ลือฤทธิ์ วัดสวรรคาราม หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดคลองกระจง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสวรรคโลก
สอบถามข้อมูล : เทศบาลเมืองสวรรคโลก โทร 0 5564 2155


     3.4 งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย 
วันที่ : 12 - 14 เมษายน  2561
สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมหลัก : ชมการแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย การประกวดเทพีสงกรานต์ ขบวนแห่ล้อเกวียนโบราณจาก 12 ชุมชนเมืองเก่า และสนุกสนานกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง ชิมอาหารถิ่นจากตลาดโบราณ
สอบถามข้อมูล : เทศบาลตำบลเมืองเก่า โทร 0 5569 7322


     3.5 งานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย
วันที่ : 12 - 15 เมษายน  2561
สถานที่ : บริเวณเมืองสุโขทัยและสวนสาธารณะสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมหลัก : ชมขบวนแห่รถบุปผาชาติ พร้อมด้วยนางสงกรานต์ร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศให้กับงานสงกรานต์ในจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจรรมการก่อเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดไทยชุมพล, ชมขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามของตำนานนางสงกรานต์, ขบวนแห่รอบตัวเมืองเทศบาลสุโขทัย, ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และรูปหล่อพระแม่ย่าองค์จำลอง, ชมกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์ หนูน้อยสงกรานต์และนางสาววันวาน จากชุมชนเมืองสุโขทัยธานี, สนุกสนานกับกิจกรรมรำวงย้อนยุค
สอบถามข้อมูล : เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี   โทร 0 5561 1126


     3.6 มหาสงกรานต์ กรุงสุโขทัย ร้อยดวงใจ สรงน้ำพระอจนะ
วันที่ : 13 - 16 เมษายน  2561
สถานที่ : บริเวณวัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมหลัก : ร่วมพิธีสรงน้ำพระอจนะ วัดศรีชุม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุโขทัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ไทย, ชมตลาดโบราณ
สอบถามข้อมูล : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  โทร 0 5561 5598-9


     3.7 งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง
วันที่ : 17 - 19 เมษายน  2561
สถานที่ : บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมหลัก : พิธีบวงสรวง พิธีสู่ขวัญช้าง และชมขบวนแห่ช้างถวายราชสักการะอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง และขบวนวัฒนธรรมประเพณีของดีจาก 14 หมู่บ้าน
สอบถามข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก โทร. 0 5567 7200


4. งานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2561”
วันที่ : 12 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ : บริเวณลานนุสาวรีย์สามกษัตริย์/ข่วงท่าแพ/วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 
รายละเอียด : ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันสงกรานต์ล้านนาในภาคเหนือ หรือที่เรียกว่า "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" เริ่มโดยในวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า "วันสังขานต์ล่อง" วันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดศักราชเก่าของชาวภาคเหนือซึ่งจะมีการจุดประทัดในช่วงเช้า เพราะมีความเชื่อแต่โบราณว่าเป็นการขับไล่สิ่งเลวร้ายในปีก่อนให้พ้นไป และในช่วงเย็นจะมีงานบุญขนาดใหญ่นั่นคือการแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองด้วย ในช่วงนี้จะมี ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อร่วมชม ซึ่งได้ทั้งบุญและความสนุกสนาน จากนั้นในวันที่ 14 เมษายนที่เรียกกันว่า "วันเนา"  หรือ "วันเน่า" จะเป็นวันที่ห้ามด่าทอว่าร้ายผู้อื่นไม่เช่นนั้นจะทำให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี  ส่วนในวันที่ 15 เมษายน "วันพญาวัน" หรือ "วันเถลิงศก" เป็นวันที่ชาวบ้านไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรม จากนั้นจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย พอถึงวันที่วันที่ 16 เมษายน "วันปากปี" ทุกคนก็จะพากันไปสรงน้ำเจ้าอาวาสตามวัดต่าง ๆ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอขมา โดยในวันที่ 17 เมษายน "วันปากเดือน" ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านจะทำการปัดตัวเพื่อส่งเคราะห์ ออกไป อันเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางภาคเหนือหรือแผ่นดินล้านนาเท่านั้น
กิจกรรมหลัก :
     1.ร่วมขบวนแห่และสรงน้ำ “พระพุทธสิหิงค์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน รวมทั้งขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด–ไม้ค้ำสะหลี (สะหลี หมายถึง ต้นโพธิ์)
     2. การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์
     3. การก่อเจดีย์ทราย
     4. กาดหมั้ว / การสาธิตทำขนมพื้นเมือง อาทิ ขนมเทียน ข้ามต้มมัด ขนมปาด
     5. รำวงล้านนาย้อนยุค 
สอบถามข้อมูล : ททท. สำนักงานเชียงใหม่  โทร. 0 532 48604 - 5


5. งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง 
วันที่ : 9 – 13  เมษายน 2561
สถานที่ : บริเวณข่วงนคร สวนสาธารณะเขลางค์นคร ถนนท่าคราวน้อย และหน้าร้านเยื้อนสยาม สามแยกเก๊าจาว จังหวัดลำปาง
รายละเอียด : “ประเพณีแห่สลุงหลวงจังหวัดลำปาง” (สลุงหลวง แปลอีกความหมายว่าขันเงินใบใหญ่ ) พิธีการคือนำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญไปสรงพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า วัดพระธาตุลำปางหลวง      ที่อัญเชิญมาให้ประชาชนได้ร่วมกันสรงน้ำในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย การสรงน้ำพระที่ถูกต้องตามประเพณีไทย คือใช้วิธีตักน้ำจากสลุงเทสู่รางรินซึ่งเป็นทางให้  น้ำขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม ไหลไปสรงองค์พระ อันถือว่าเป็นการสรงน้ำที่ถูกต้องตามประเพณี น้ำที่สรงองค์พระจะไหลไปสู่ภาชนะและถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวล้านนานำมาประพรมศีรษะ ร่างกายหรือที่อยู่อาศัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุขแก่ชีวิตและครอบครัวของตนสืบไป ชาวลำปางยึดถือประเพณีสรงน้ำองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้าสืบมาตลอด การจัดขบวนแห่สลุงหลวงเพื่อรับน้ำขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแต่โบราณ
กิจกรรมหลัก :
     1. มีการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมือง
     2. ขบวนแห่พระเจ้าแก้วดอนเต้า และพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง อาทิ พระเจ้าทองทิพย์พระแสนแซ่ทองคำ พระเจ้าไม้แก่นจันทร์ พระเจ้าฝนแสนห่า
     3. ขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตจากวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์เย็นและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
     4. มีการประกวดเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง การจำหน่ายสินค้าโอท็อป มหกรรมอาหารพื้นเมือง การประกวดปรุงอาหารพื้นเมืองและการแสดงนาฏศิลป์และมหรสพต่างๆ
สอบถามข้อมูล : ททท. สำนักงานลำปาง โทร.  0 5422 2214-15


6. เทศกาลสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว ปี 2561 จังหวัดนครพนม 
วันที่ : 13 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ : บริเวณลานพนมนาคา ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
รายละเอียด : สงกรานต์รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว ตามแบบวัฒนธรรม 7 ชนเผ่าของชาวนครพนม ที่ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการรักษารูปแบบของประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวนครพนม  ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันปีใหม่ไทย กิจกรรมแข่งขันสะบ้าทอย พิธีตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ     อิ่มอร่อยกับตลาดโบราณย้อนยุค และเล่นน้ำสงกรานต์ 7 ชนเผ่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม นอกจากนี้ที่ อำเภอเรณูนคร จะมีการฟ้อนรำผู้ไทที่มีความอ่อนช้อยงดงาม และความมีมนต์ขลังของพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน รวมทั้งขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่งดงาม
กิจกรรมหลัก :
     1. พิธีฮดสรง (สรงน้ำ) พระธาตุประจำวันเกิด พิธีตบปะทาย (ก่อจดีย์ทราย)
     2. กิจกรรมแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการละเล่น ของ 7 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติผ่านกิจกรรมตลาดโบราณ “ตลาดโบราณอาหารแซ่บนัวเมืองนคร” ณ ริมแม่น้ำโขง อ.เมืองนครพนม
     3. กิจกรรมถนนข้าวปุ่น จ.นครพนม สนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานต์ การออกร้านข้าวปุ้น (ขนมจีน) การประกวดซุ้มน้ำของชาวคุ้มต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
     4. กิจกรร,ถนนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวผู้ไทย อำเภอเรณูนคร สืบสานวัฒนธรรมการละเล่นสงกรานต์วิถีไทยของชาวผู้ไทย ขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดสาวงามเรณูนคร
สอบถามข้อมูล : ททท. สำนักงานนครพนม โทร.  0 4251 3490-1


7.  สงกรานต์กรุงเก่า ปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     7.1สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง

วันที่ : 13 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ : ถนนศรีสรรเพชญ์ หน้าอาคารเรือนไทย สำนักงาน ททท.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมหลัก :
     1. สรงน้ำพระพุทธรูป 
     2. การละเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างจากวังช้างอยุธยาแลเพนียด
     3. สนุกสนานกับรำวงย้อนยุค   
สอบถามข้อมูล : ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  โทร. 0 3524 6076-7
     
     7.2ประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญวัดทองบ่อ “แห่หงส์ธงตะขาบ” ประจำปี 2561
วันที่ : 13 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ : วัดทองบ่อ  ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก : ประเพณีแห่หงส์ และธงตะขาบ ในช่วงเช้าของวันที่ 14 เมษายน 2561
สอบถามข้อมูล : ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  โทร. 0 3524 6076-7
 
     7.3 “สรงน้ำพระ อยุธยามหามงคล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ : 13 - 15  เมษายน  2561
สถานที่ : ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก : สรงน้ำพระพระพุทธรูปสำคัญ จากพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (องค์จำลอง)
สอบถามข้อมูล : โทร. 0 3580 1919


     7.4 “สงกรานต์กรุงศรีอยุธยา 2561”
วันที่ : 13 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ : ลานวัดพระราม หรือคุ้มขุนแผน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก : ทำบุญตักบาตร
สอบถามข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์  โทร. 0 3535 0125


8.  เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี  2561 
วันที่ : 13 - 14 เมษายน 2561
สถานที่ : อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
กิจกรรมหลัก : ขบวนแห่มหาสงกรานต์จาก 10 อำเภอจังหวัดสุพรรณบุรี, ขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะบูชา (ปีละ 1 ครั้ง), การประกวดเทพีสงกรานต์, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี, การแสดงดนตรีจากนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียง
สอบถามข้อมูล : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5380 
ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี  โทร. 0 3552 5880, 0 3552 5867, 0 3552 5863-4


9. งานประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2561 จังหวัดหนองคาย 
วันที่ : 13 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ : บริเวณถนนเจนจบ ลานน้ำพุพญานาค ถนนประจักษ์ศิลปาคม และวัดโพธิ์ชัย   (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
รายละเอียด : เป็นสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้ร่วมงานสามารถร่วมแรงศรัทธาสรงน้ำพระหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย โดยขบวนแห่หลวงพ่อพระใสที่ยิ่งใหญ่และแห่ทั่วเมืองหนองคายนั้นจะปฏิบัติเพียงปีละหนึ่งครั้ง  เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทย-ชาวลาว ได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในเทศกาลสงกรานต์      
กิจกรรมหลัก :
     1. ขบวนแห่หลวงพ่อพระใส
     2. การทำบุญตักบาตร
สอบถามข้อมูล : ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406-7
 

10. งานประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี 
วันที่ : 16 - 17 เมษายน 2561
สถานที่ : หาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด : งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุข ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า งานทำบุญวันไหล คือ การที่สมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านต่าง ๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย แต่ในปัจจุบันการละเล่นและประเพณี  ดั้งเดิมบางอย่างเริ่มจะสูญหายไปเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านอันดีงามไว้ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
กิจกรรมหลัก : การประกวดพระทรายวันไหลบางแสน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันชกมวยทะเล แข่งขันแกะหอยนางรม พร้อมทั้งการจัดจำหน่ายอาหาร และสินค้าพื้นบ้าน (OTOP)
สอบถามข้อมูล : เทศบาลเมืองแสนสุข โทร. 0 3819 3500-2 ต่อ 322
ททท. สำนักงานพัทยา (ชลบุรี) 0 3842 7667, 0 3842 8750, 0 3842 3990

11. ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ปี 2561 จังหวัดขอนแก่น
วันที่ : 8 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ : บริเวณบึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ (ถนนข้าวเหนียว) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด : งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว “สนุก ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟู วิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน ซึ่งมีแนวคิด คือ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการนำเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น คือ วัฒนธรรมเสียงแคน เหลืองอร่ามดอกคูนบาน มนต์เสน่ห์ความงดงามในวิถีชีวิตของคนขอนแก่น เชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำที่ชุ่มเย็นผ่านการจัดงานสงกรานต์
กิจกรรมหลัก :
     1. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น
     2. พิธีทำบุญตักบาตร
     3. การประกวดขบวนแห่สงกรานต์
     4. กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น
     5. กิจกรรมการเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ 
สอบถามข้อมูล : เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0 4322 2944

12. พื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
     12.1 Songkran on the Beach

วันที่ : 11 - 13 เมษายน 2561
สถานที่ : บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สอบถามข้อมูล : ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 1036, 0 7621 2213, 0 7621 7138  

     12.1 สงกรานต์โนแอล (Songkran No L) จังหวัดภูเก็ต 2561
วันที่ : 13 เมษายน 2561
สถานที่ : ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สอบถามข้อมูล : ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต โทร. 0 7668 2900
ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 1036, 0 7621 2213, 0 7621 7138

13. งานประเพณีสงกรานต์ และมิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2561 จังหวัดสงขลา 
วันที่ : 12 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ : บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3, ถนนเสน่หานุสรณ์ แยกธรรมนูญวิถี 
และวัดมหัตตมังคลาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
รายละเอียด : เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลถึงการกระจายรายได้และเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอีกด้วย
กิจกรรมหลัก :
     1. ขบวนแห่คาร์นิวัลมิดไนท์สงกรานต์
     2. รดน้ำพระพุทธสิหิงค์และองค์หลวงปู่ทวด
     3. พิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
     4. การประกวดนางสงกรานต์
     5. การแข่งขันมวยทะเล
สอบถามข้อมูล : เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. 0 7423 5533
ททท. สำนักงานหาดใหญ่ (สงขลา) โทร. 0 7424 3747


14. งาน Amazing Songkran 2018 @ Singburi จังหวัดสิงห์บุรี 
วันที่ : 12 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ : วัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี
รายละเอียด : การจัดงานเป็นแบบไทยโบราณสมัยบ้านระจัน โดยใช้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม โดยใช้  ชื่อเรียกว่า “บ่อน้ำพิพย์” ใช้สำหรับการบวงสรวงน้ำหลวงพ่อโตโคตะมะ และหลวงปู่ธรรมโชติ และน้ำทิพย์ อีกแหล่ง  คือน้ำในคลองบ้านระจัน เพื่อใช้ประพรมและสรงน้ำพระ อาบน้ำประธานในพิธี นายอำเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละอำเภอ ซึ่งจะการปลุกเสกน้ำทิพย์ก่อนที่จะเริ่มงานสงกรานต์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของบ้านระจันอีกทั้งให้ความสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านระจันเคารพนับถือ รวมถึงการแต่งกายแบบบ้านระจัน ภาษาพูด และกิจกรรมรูปแบบประเพณีแบบโบราณ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและที่สำคัญ กิจกรรมต่างๆสอดแทรกเรื่องความศรัทธา ความสามัคคี ความรักชาติและเต็มไปสิริมงคลด้วยในเวลาเดียวกัน
กิจกรรมหลัก :
     1. พิธีสรงน้ำพระอาจารย์ธรรมโชติ 
     2. รดน้ำดำหัวพ่อปู่แม่ย่าบ้านระจัน 
     3. กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย 
     4. ขวนแห่สงกรานต์ 
     5. การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง
     6. กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม
     7. ซุ้มสาธิตศิลปวัฒนธรรม อาทิ การสักยันต์ เครื่องหอม
สอบถามข้อมูล : ททท. สำนักงานลพบุรี  โทร. 0 3677 0096-7


15. งาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท” จังหวัดจันทบุรี
วันที่ : 13 - 17 เมษายน 2561
สถานที่ : วัดตะปอนน้อย, วัดเกวียนหัก, วัดตะปอนใหญ่ จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียด : เป็นการสืบสานประเพณีที่อยู่คู่ชุมชนชาวตะปอนมายาวนานกว่า 460 ปี ของอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยความเชื่อและศรัทธาในรอยพระพุทธบาทผ้าที่เชื่อว่าหากได้กราบบูชา จะได้บุญและหายจากเคราะห์ร้ายและโรคภัยโดยเป็นการนำอัตลักษณ์ของชุมชนและวิถีท้องถิ่นบนเส้นทางโบราณก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยามาถ่ายทอดบอกเล่าประวัติศาสตร์ในรูปแบบของการย้อนยุค 
กิจกรรมหลัก :
     1. พิธีบวงสรวงพระบาทผ้า
     2. ขบวนเกวียนแห่ผ้าพระบาท
     3. การแสดงแสง เสียง ตามรอยทัพพระเจ้าตาก
     4. ถนนโบราณสงกรานต์บ้านตะปอน การละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรมการแสดงบนเวที
     5. กิจกรรมตลาดย้อนยุค จำหน่ายอาหาร สินค้า และผลิตภัณ์ท้องถิ่น
     6. จัดแสดงพระเจดีย์ทรายแห่งศรัทธา
สอบถามข้อมูล : ททท. สำนักงานระยอง โทร. 0 3865 5420-1
 

16. งาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ : 11-17 เมษายน 2561
สถานที่ : ถนนริมแม่น้ำปิงเชื่อมโยงถึงเกาะกลางแม่น้ำปิงอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
รายละเอียด : เป็นการส่งเสริมการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอันดีงาม โดยการนำชุมชนจาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มาร่วมส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็นศูนย์กลางของประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรได้มาร่วมสืบสานประเพณีสำคัญในท้องถิ่นอย่างพร้อมเพรียงกันและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร และยังคงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ให้ยั่งยืน แต่บางกิจกรรมเริ่มยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองผ่านช่วงงานเทศกาลงานประเพณี ซึ่งจะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการตัดสินใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว หาประสบการณ์ใหม่ๆ ภูมิภาคภาคเหนือจึงเห็นควรจัดกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ให้คงอยู่ 
กิจกรรมหลัก :
     1. การจัดขบวนแห่ผ้าห่ม ห่มพระธาตุตามประเพณีโบราณ
     2. การจัดขบวนแห่เครื่องสักการะและเครื่องสรงน้ำศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลพระอิศวร
     3. ซุ้มน้ำมนต์
     4. กิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค การละเล่นพื้นบ้าน และอาหารถิ่นห้ามพลาด
     5. การก่อเจดีย์ทราย
สอบถามข้อมูล : ททท. สำนักงานสุโขทัย โทร. 0 5561 6228-9
 

17. งาน“สงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก” จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ : 13 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ : ลานวัฒนธรรม วัดสว่างคงคา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : เป็นการตอกย้ำการสร้างภาพลักษณ์ตามที่จังหวัดกำหนดใช้ไดโนเสาร์เป็นแบรนด์ของจังหวัด คือ น้องดิโน่ และ น้องแพรวา ซึ่งการสร้างกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะสามารถเพิ่มการรับรู้และสร้างทางเลือกในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มเติมนอกเหนือจากกิจกรรมสงกรานต์บริเวณถนน  ข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น 
กิจกรรมหลัก :
     1. สรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ
     2. กิจกรรมเล่นน้ำกับไดโนเสาร์ (น้องดีโน่ และ น้องแพรวา) 
     3. ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม 
     4. การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง และการแสดงจากวงแพรวาจีจี้
     5. การออกร้านขายอาหารพื้นถิ่นและอาหารชื่อเด่นดังที่เป็นที่รู้จักในพื้นที่
สอบถามข้อมูล : ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7717
 

18. งาน “เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช” จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ : 11 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ : บริเวณถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด : ประเพณีแห่นางดานเป็นที่รู้จักและคงไว้ซึ่งประเพณีเก่าแก่ของเมืองนครศรีธรรมราชและเป็นประเพณีที่กำเนิดขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ และมีการโล้ชิงช้านอกเขตเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวของไทยโดยกิจกรรมที่สำคัญที่เป็นหัวใจหลักของานประเพณีแห่นางดานมี 3 อย่าง คือ     พิธีบวงสรวงพระอิศวร การแสดงอัญเชิญพระอิศวรเพื่อประกอบพิธีโล้ชิงช้า  และการรำเสนง (สะ-เหนง)
กิจกรรมหลัก :
     1. การแสดง แสง สี เสียง ในพิธีโล้ชิงช้า และการจัดขบวนแห่นางดานเข้าสู่บริเวณพิธีจัดงาน 
     2. พิธีบวงสรวงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ดำเนินการโดยจังหวัดนครศรีธรรมราช
     3. การแสดงพื้นบ้าน อาทิ รำวงเวียนครก
     4. การจำหน่ายอาหารถิ่นห้ามพลาด 
สอบถามข้อมูล : ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 6515-6

 

ข้อควรปฏิบัติ วันสงกรานต์

- ทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและเข้าวัดฟังเทศน์ในวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อเป็นการสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต
- การสรงน้ำพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ ไม่ควรรดน้ำตรง ๆ ที่พระเศียรหรือส่วนศีรษะ ให้รดน้ำลงในส่วนอื่น ๆ จะสุภาพเหมาะสมกว่า
- การรดน้ำผู้ใหญ่ (ธรรมเนียมดั้งเดิมนิยมว่าควรมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ) เป็นการรดน้ำเพื่อแสดงความเคารพและขอพรจากท่านในวันปีใหม่ไทย  
- การเล่นน้ำสงกรานต์ตามแบบวิถีไทย ควรใช้วิธีประพรมน้ำ ควรใช้น้ำสะอาดหรือน้ำอบไทย ไม่ควรใช้น้ำสกปรก น้ำเย็น น้ำแข็ง น้ำผสมเม็ดแมงลัก เม็ดสาคู หรือน้ำผสมสีย้อมผ้าลงในน้ำอย่างเด็ดขาด 
- ไม่ควรเล่นสาดน้ำอย่างรุนแรง หลีกเลี่ยงการใช้กระบอกฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง
- สำหรับการแต่งกายของสุภาพสตรี ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าในลักษณะแนบเนื้อ สายเดี่ยว หรือโทนสีอ่อน เช่น สีขาว สีเนื้อ เพราะเมื่อโดนสาดน้ำจะทำให้เห็นรูปร่างที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ถูกลวนลามได้ง่าย

 
 

งานประเพณีสงกรานต์ทั่วประเทศ

 

     

ดาวน์โหลดกิจกรรม
ดาวน์โหลดกิจกรรม
ดาวน์โหลดกิจกรรม
ดาวน์โหลดกิจกรรม
ดาวน์โหลดกิจกรรม