ข่าวอัพเดท
ททท. เชิญร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561
Published date : 4 เมษายน 2561

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 โดยงานดังกล่าวเป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต (ไทยใหญ่) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

          ประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปี เป็นงานประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวหลู่) นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำให้ประเพณีปอยส่างลองได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          ในปีนี้มีการจัดงานปอยส่างลองอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดกลางทุ่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 2-6 เมษายน 2561 และยังมีกำหนดจัดงานประเพณีปอยส่างลองในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น
 
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          - วันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ วัดม่วงสร้อย ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่ครัวหลู่ (เครื่องไทยทาน) วันที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และเรียกขวัญส่างลองตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดม่วงสร้อย 

อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
          - วันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ วัดแม่สะงา ตำบลหมอกจาแป่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่ครัวหลู่ (เครื่องไทยทาน) วันที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเรียกขวัญส่างลอง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดแม่สะงา 
          - วันที่ 6-9 เมษายน 2561 ณ วัดป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่ครัวหลู่ (เครื่องไทยทาน) วันที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเรียกขวัญส่างลอง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าปุ๊ 

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
          - วันที่ 2-5 เมษายน 2561 ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีเปิดงานปอยส่างลอง วันที่ 4 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และแห่เครื่องไทยทาน เวลา 17.00 น. แห่ไปตามถนนเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
          - วันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ วัดสุพรรณรังษี ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่ครัวหลู่ (เครื่องไทยทาน) วันที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในหมู่บ้านต่าง ๆ อีกหลายหมู่บ้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2982 -3

รายละเอียด
งานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดที่นี่