ข่าวอัพเดท
ททท. นครราชสีมา เชิญร่วมแต่งกายชุดไทย เที่ยวเมืองชัยภูมิ “เทศกาลสงกรานต์ชัยภูมิ ประจำปี 2561
Published date : 11 เมษายน 2561
ททท. สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมแต่งกายชุดไทย เที่ยวเมืองชัยภูมิ “เทศกาลสงกรานต์ชัยภูมิ ประจำปี 2561”

          จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภูเขียว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา จัดงานยิ่งใหญ่ “เทศกาลสงกรานต์ชัยภูมิ ประจำปี 2561” วันที่ 13-15 เมษายน 2561 ทั่วจังหวัดชัยภูมิ

          เริ่มต้นกับ “งานวัฒนธรรมคอนสวรรค์ และประเพณีแห่น้ำกาบแก้วบัวไขมาลัยกิ่ง มิ่งเมืองกาหลง โฮมบุญฮดสรงองค์พระสีศิลาแลง (พระใหญ่ทวารวดี)” วันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ เมืองโบราณนครกาหลง บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 05.00-10.00 น. เป็นขบวนแห่และถวายผ้าอังสะและเครื่องสักการะพระใหญ่ 

          และที่พลาดไม่ได้ ในวันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 17.00-21.00 น. พิธีเชิญน้ำริมคูเมืองพระอุปคุต และขบวนแห่นำน้ำกาบแก้วบัวไขมาลัยกิ่งมิ่งเมืองกาหลงเพื่อมาสรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เปลี่ยนผ้าอังสะและเครื่องบูชา เพื่อไปสักการะผลัดเปลี่ยนให้กับองค์พระใหญ่ชัยภูมิ การสรงน้ำจตุรภพ การแสดงทางวัฒนธรรมประกอบแสง-เสียง ชื่อ "พุทธปัญญาวิชชาลัย สรงน้ำพระใหญ่ทวารวดีศรีนครกาหลง 

สอบถามข้อมูลได้ที่
คณะกรรมการจัดงานพระใหญ่
โทรศัพท์ 08 4431 4990, 08 6027 6273 

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานสงกรานต์ที่ไม่ควรพลาด เช่น งานสรงน้ำพระธาตุหนองสามหมื่น วันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น อำเภอภูเขียว งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ รวมไปถึงสงกรานต์ปีใหม่ไทย เล่นน้ำสุขใจในตาดโตน วันที่ 11-18 เมษายน 2561 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงต่าง ๆ เป็นต้น 

สอบถามข้อมูลได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานนครราชสีมา

2102-2104 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4421 3666
โทรสาร 0 4421 3667
อีเมล tatsima@tat.or.th
เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/chaiyaphum
Facebook Fan Page: ททท.สำนักงานนครราชสีมา