ข่าวอัพเดท
งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม ครั้งที่ ๑๑
Published date : 7 มิถุนายน 2561

ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชวนเรียนรู้ดูงานบุญเดือน ๘ 
ในงาน “บุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” ครั้งที่ ๑๑
วันเสาร์ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร  และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  ร่วมกันนำงานบุญเดือน ๘ บุญเข้าพรรษาของชาวอีสาน มาให้ชาวกรุงเทพฯ ได้ชื่นชม และร่วมใส่บาตรสวดมนต์และฟังธรรมจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์สำคัญ ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นในสวนลุมพินีใจกลางกรุงเทพฯ ใน “งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียว  ที่สวนลุม” วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐-๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า “งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมจัด ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ด้วยการจัดทำบุญในวิถีของชาวอีสาน โดยนิมนต์พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานสงฆ์ ออกรับบาตร ให้โอวาสธรรมและการปฏิบัติภาวนา พร้อมกับคณะสงฆ์ศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากภาคอีสาน รวม ๙ รูป โดยสวนลุมพินี ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมได้อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ การจัดเตรียมสวนสวยให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรื่นรมย์ ซึ่งสวนลุมพินีเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เป็นสมบัติของชาติ และพระราชทานนามว่า “สวนลุมพินี” ตามอุทยานลุมพินีวัน อันเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การจัดงานครั้งนี้ ได้นำงานบุญประเพณีสำคัญของภาคอีสาน ในช่วงบุญเดือน ๘ หรือบุญเข้าพรรษา ตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ อันมีความหมายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชาวอีสาน  ฮีต มาจากคำว่าจารีต หมายถึง การประพฤติตามธรรมเนียมประเพณี  คำว่า สิบสอง หมายถึงงานประเพณีสิบสองเดือน ได้แก่ เดือนอ้าย-บุญเข้ากรรม เดือนยี่-บุญคูนลาน เดือนสาม-บุญข้าวจี่  เดือนสี่-บุญพระเวส เดือนห้า-บุญสงกรานต์ เดือนหก-บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด-บุญซำฮะ เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ-บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง-บุญกฐิน  ส่วนคองสิบสี่ หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และประชาชน พึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ โดยเป็นหลักปฏิบัติในครอบครัว สังคม และการปกครองบ้านเมือง  สำหรับงานบุญเดือน ๘ หรือบุญเข้าพรรษา  เป็นประเพณีที่ชาวอีสานจะร่วมกันทำบุญใส่บาตรและจะนำเทียนไปถวายพระสงฆ์เพื่อใช้ในระหว่างการอยู่จำพรรษา โดยจะมีการประดิษฐ์ต้นเทียนอย่างสวยงาม ด้วยการแกะสลักต้นเทียนเป็นเรื่องราวชาดกในพระไตรปิฎก โดยช่างที่มีฝีมือเชี่ยวชาญ หรือการตกแต่งต้นเทียนด้วยวิธีการติดพิมพ์ แกะเทียนจากพิมพ์แล้วนำไปตกแต่งบนลำเทียน 

พบกับกิจกรรม แถลงข่าว “งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งจะได้ชื่นชมภาพงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  การสาธิตการแกะสลักเทียนทั้ง ๒ แบบ คือ แบบแกะสลักและแบบติดพิมพ์ พร้อมร่วมแสดงฝีมือในการแกะสลักเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยจะมีสมาคมท่องเที่ยวที่จัดนำเที่ยวไปยังพื้นที่ภาคอีสานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ ๒๖-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นำเสนอ ๕ เส้นทางการท่องเที่ยว ดังนี้ 
๑. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) 
     ๑.๑ เส้นทาง ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน สัมผัสประเพณีเข้าพรรษา ๒ แผ่นดิน อุบลราชธานีและ สปป.ลาว โทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๒ ๑๙๒๔-๖
     ๑.๒ เส้นทาง อุบลราชธานีแห่งเทียนพรรษา อุบลราชธานี-แขวงจำปาสัก สปป.ลาว โทรศัพท์    ๐ ๒๖๒๒ ๐๓๔๑-๖
๒. สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) เส้นทาง เข้าพรรษานุ่งผ้าไทยใส่บาตรหลังช้างสุรินทร์ ตระการตาแห่เทียนพรรษาอุบลฯ โทรศัพท์ ๐๙ ๘๔๗๘ ๙๙๕๐
๓. สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) เส้นทาง ชมงานแห่เทียนเข้าพรรษาเมืองอุบลฯ นั่งรถไฟไปม่วนซื่นอีสาน โทรศัพท์ ๐๘ ๓๓๑๖ ๓๗๔๒
๔. สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) เส้นทาง เข้าพรรษานี้แต่งไทยเก๋ไก๋เที่ยววัดชมเมือง สุรินทร์-อุบลราชนี-ลาวใต้ โทรศัพท์ โทรศัพท์ ๐๙ ๘๖๔๑ ๙๖๕๔

ขอเชิญชวนร่วมงาน “บุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี”  ในบรรยากาศความเป็นไทยอีสาน ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐-๑๐.๓๐ น.  สอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย  www.เที่ยวอีสาน.com  และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ และ ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐  www.bia.or.th