ข่าวอัพเดท
งานอบรมสัมมนาวิชาการ Robotics Summit
Published date : 7 พฤศจิกายน 2561

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดงานงานอบรมสัมมนาวิชาการ Robotics Summit วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

งาน Robotics Summit จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำพาอุตสาหกรรมวิศวกรรมความเที่ยงตรงไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หุ่นยนต์ ไอโอที และวัตถุดิบขั้นสูงในการผลิต เป็นเวทีในการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมขีดความสามารถในการใช้งานระบบหุ่นยนต์ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านโลจิกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาแรงงาน ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม การวัจัย และพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารผ่านการสร้างคลัสเตอร์การวิจัยและพัฒนาขึ้นมา และเพิ่มระดับผลิตภาพกระบวนการออโตเมชั่น

ภายในงานพบกับการสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง ชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้าและประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://robotics-summit.com/