ตลาดคลองสวน 100 ปี ฉะเชิงเทรา ของกินอร่อย ของฝากหลากหลาย

ตลาดคลองสวน 100 ปี ฉะเชิงเทรา ของกินอร่อย ของฝากหลากหลาย

TourismThailand, 08 ม.ค. 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

 

ชมวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ชิมของอร่อยพื้นบ้านที่ “ตลาดคลองสวน 100 ปี” จ.ฉะเชิงเทรา เที่ยวชมความโบราณ ช้อปของฝากหลากหลายติดไม้ติดมือ กลับไปฝากคนที่บ้าน 

“ตลาดคลองสวน 100 ปี” ตั้งอยู่ริมคลองประเวศน์บุรีรมย์ มีพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ถือได้ว่าเป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตลาดโบราณที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่ผสมผสานมีความกลมกลืนทั้ง 3 วัฒนธรรม ได้แก่ ไทย-พุทธ ไทยเชื้อสายจีน และไทย-มุสลิม 

ภายใน “ตลาดคลองสวน 100 ปี” มากมายไปด้วยร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ๆ ท่ามกลางบรรยากาศเก่าแก่ รวมไปถึงของโบราณมากมาย ชิมหลากหลายร้านอาหารท้องถิ่น อร่อยกับขนมโบราณต่าง ๆ รวมไปถึง “พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า” ชมความโบราณของเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่ ที่ยังคงมีการรักษาเอาไว้ให้นักท่องที่ยวได้มาเดินชมกันแบบเพลิน ๆ สามารถมาเที่ยวที่ “ตลาดคลองสวน 100 ปี” ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%