เที่ยว น้ำตกซีโป สถานที่พักใจกลางขุนเขา ณ จังหวัดปลายด้ามขวาน นราธิวาส

เที่ยว น้ำตกซีโป สถานที่พักใจกลางขุนเขา ณ จังหวัดปลายด้ามขวาน นราธิวาส

TourismThailand, 08 Jan 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรชาติสวยงามของจังหวัดนราธิวาส “อุทยานแห่งชาตน้ำตกซีโป” ชมความสวยงามของสายน้ำตกกลางหุบเขา และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

“อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป” เป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอระแงะ ของจังหวัดนราธิวาส มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงตัวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ มี “ยอดเขาแมะแต” ยอดเขาที่สูงสุดภายในอุทยาน และเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น น้ำตกซีโป นำ้ตกไอร์ซือดอ และ น้ำตกยากาบองอ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเล่น พักผ่อนหย่อนใจ กันเป็นจำนวนมาก 

“น้ำตกซีโป” ถือว่าได้เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ที่จะมาชมความสวยงามของน้ำตกขนาดใหญ่ 7 ชั้น ความสวยงามชองชั้นที่ 7 ที่มีความสวยงามตราตรึงสายตาของนักท่องเที่ยวก กับสายน้ำที่แผ่กว้างสวยงามอาบเต็มหน้าผาสูง ลงสู่แอ่งน้ำ สามารถลงเล่นน้ำได้ ให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่น้ำ ผ่อนคลาย กันเพลิน ๆ ในวันพักผ่อน โดยมีธรรมชาติรอบล้อม

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%