10 เท่...น่าเที่ยว จ.อุดรธานี

10 เท่...น่าเที่ยว จ.อุดรธานี

TourismThailand, 08 Jan 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

1.คำชะโนด

ตั้งอยู่ที่วัดศิริสุทโธ ตำบลวังทอง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงให้ ความเคารพ มีผู้กล่าวว่า สถานที่แห่งนี้เป็นปากเมืองบาดาลที่มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคตามความเชื่อของชาวอีสานและชาวลาว ซึ่งในปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีต้นชะโนดขึ้นปกคลุมหนาแน่นเป็นจำนวนมาก ต้นชะโนด มีลักษณะคล้ายกับต้นตาลและต้นมะพร้าวรวมกัน ภายในสถานที่แห่งนี้มีศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.อุดรธานี

2.ทะเลบัวแดง

ตั้งอยู่ในหนองหาน อำเภอกุมภวาปี แหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำจำนวนมาก มีพื้นที่ประมาณ 22,500 ไร่ หรือ 36 ตารางกิโลเมตร โดยสามารถชมได้ในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวจะมองเห็นดอกบัวแดงบานเต็มท้องน้ำหนองหานสุดลูกหูลูกตา งดงาม อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ทะเลบัวแดง

10 เท่...น่าเที่ยว จ.อุดรธานี

3.วัดป่าภูก้อน

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง เป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ และมีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร ลักษณะอ่อนช้อยงดงาม

10 เท่...น่าเที่ยว จ.อุดรธานี

4.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 5.5 ตารางกิโลเมตร ในเขตบ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นอุทยานที่แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายซึ่งถูกการกัดกร่อนทางธรรมชาติทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่าง ๆ กัน ปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอดีตที่น่าสนใจหลายแห่งและการใช้พื้นที่ในเชิงศาสนสถาน เช่น พระพุทธบาทบัวบก พระพุทธบาทหลังเต่า ถ้ำ และเพิงหินต่าง ๆ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.อุดรธานี

5.วัดโพธิสมภรณ์

ตั้งอยู่ริมถนนโพธิ์ศรี ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5ภายในวัดยังมีพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ และพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานด้วย

 

6.วัดป่าบ้านตาด

อยู่ที่ตำบลบ้านตาด สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ป่าร่มครึ้ม มีพื้นที่ประมาณประมาณ 163 ไร่ ในบริเวณมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม อดีตเคยเป็นที่พำนักของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต  เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม

7.ถนนคนเดิน

ถนนคนเดินตั้งอยู่บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี จะมีการจำหน่ายสินค้าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานทำมือ งานศิลปะ สินค้าหายาก สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาหาร ในส่วนของลานกิจกรรมมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี โดยเป็นการเปิดหมวกบรรเลงเพลงกันอีกด้วย “อีกหนึ่งเมนูความสุขจากเทศบาลนครอุดรธานีเลยละครับ” มีร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน มีถนนคนเดินตั้งอยู่ที่ศาลหลักเมืองจะปิดถนนให้เปิดตลาดประมาณ 17.00 – 22.00 น. ทุกวันศุกร์ และเสาร์

 

8.ตลาดผ้าบ้านนาข่า

ตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพ อุดรธานี-หนองคาย อยู่ภายในบ้านนาข่า ก่อนถึงวัดนาคาเทวี เป็นตลาดที่เกิดจากการรวมกลุ่มทอผ้าบ้านนาข่าและหมู่บ้านใกล้เคียงกว่า 30 ร้านค้า ประกอบไปด้วยร้านจำหน่ายผ้าหมี่ขิด หรือผ้าไหมลายขิด ซึ่งแต่ละผืนผ่านการทอเก็บขิด ลวดลายของขิดแต่ละลายจะมีรูปแบบที่สวยงาม มีความมัน วาว นูน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผ้าอีสาน และบางร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าขิต เช่นเสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าพันคอ หมอนอิง ของที่ระลึก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5672 4771

 

9.สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า “หนองนาเกลือ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนองประจักษ์” เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด และทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชน

 

10.โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-ปะโค มีเนื้อที่ 307.8 ตารางกิโลเมตร บนเทือกเขาภูพานน้อย เขตตำบลทับกุง ภูฝอยลมจัดเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน มีแปลงปลูกสาธิต และสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี บริเวณจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองอุดรธานี ภูฝอยลมมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว และสามารถตั้งแคมป์พักแรมได้ มีกิจกรรมเดินป่า

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%