ไม่หยุด สู่การพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน APEC 2022

ไม่หยุด สู่การพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน APEC 2022

TourismThailand, 04 Mar 2022
ถูกใจ

กว่า 33 ปีที่เอเปคเป็นแหล่งบ่มเพาะทางความคิดของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคที่ไม่เคยหยุดพัฒนา วันนี้...ไทยในฐานะเจ้าภาพ APEC2022 จึงไม่หยุดที่จะเปิดกว้างสู่ทุกโอกาส เชื่อมโยงในทุกมิติ และสร้างสมดุลในทุกด้าน...สู่การพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน 

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%