backgound image pattern

บุรีรัมย์

ไฮไลท์
  • ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
  • กู่สวนแตง เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู
  • ปราสาทหนองหงส์ โบราณสถานซึ่งประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์
  • วนอุทยานเขากระโดง เป็นที่เที่ยวและศึกษาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา
  • เขื่อนลำนางรอง ได้รับสมญานามว่า ทะเลสาบแห่งอีสานใต้

บุรีรัมย์ คือดินแดนภูเขาไฟเมืองไทย และเป็นแหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ จึงมีความสำคัญในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ บุรีรัมย์ยังได้รับสมญานามว่าดินแดนปราสาทหิน อันมากมายไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีงานศิลปหัตถกรรมลือเลื่องคือผ้าไหมและผ้ามัดหมี่นาโพธิ์ 

ปัจจุบันที่บุรีรัมย์มีสนามกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสนามฟุตบอล และสนามแข่งรถ ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยว ที่มักจะแวะไปถ่ายรูปคู่กับป้ายสนามกีฬาเป็นที่ระลึก

จังหวัดบุรีรัมย์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอประโคนชัย อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอคูเมือง อำเภอหนองกี่ อำเภอปะคำ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอหนองหงส์ อำเภอพลับพลาชัย อำเภอห้วยราช อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชำนิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอแคนดง และอำเภอบ้านด่าน

สำรวจ บุรีรัมย์

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง