backgound image pattern

สมุทรสงคราม

ไฮไลท์
  • ตลาดน้ำอัมพวา
  • ตลาดร่มหุบ
  • อุทยาน ร. 2
  • ค่ายบางกุ้ง
  • ดอนหอยหลอด

สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 72 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ทั้งการทำสวนผักผลไม้ การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว หรือเที่ยวชมตลาดน้ำท่าคาที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้านชาวสวนของชุมชนริมคลอง  

เมืองสมุทรสงครามสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน สันนิษฐานว่าเป็นแขวงหนึ่งของราชบุรี เรียกว่า “สวนนอก” ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี เรียกว่า “เมืองแม่กลองสมุทรสงครามมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี  ข้าศึกส่งกองทัพผ่านเข้ามาถึงบริเวณตำบลบางกุ้ง พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนสร้างค่ายป้องกันทัพจนข้าศึกพ่ายแพ้ไป ณ บริเวณค่ายบางกุ้ง นับเป็นการป้องกันการรุกรานของข้าศึกที่เข้ามาไทยครั้งสำคัญในช่วงเวลานั้น   

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น ตลาดน้ำอัมพวา หรือตลาดน้ำยามเย็น ตลาดน้ำยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ในคลองอัมพวามีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนริมฝั่งมีร้านต่าง ๆ ตั้งอยู่เรียงราย ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ขนม เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ สินค้าที่ระลึก ของฝาก ฯลฯ

ตลาดน้ำท่าคา เป็นตลาดน้ำที่ยังสืบทอดวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านจะพายเรือนำผลผลิตทางการเกษตร พวกพืชผักและผลไม้จากสวนมาขายในช่วงเช้า

ตลาดบางนกแขวก เป็นตลาดน้ำเล็ก ๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากตลาดอัมพวา มีความเก่าแก่ร่วม 150 ปี นอกจากมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายของแล้ว ยังมีร้านที่เป็นห้องแถวไม้เก่า ๆ มีความคลาสสิกน่าสนใจไม่น้อย

ตลาดน้ำบางน้อย เป็นตลาดน้ำอีกแห่งที่เรียบง่าย มีเสน่ห์ของความเป็นไทย

ตลาดร่มหุบ ตั้งอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กลอง พ่อค้าแม่ค้าจะกางร่มวางสินค้าขายติดกับรางรถไฟ เวลารถไฟมาก็หุบร่มเก็บของ

วัดอัมพวันเจติยาราม หลังวัดแห่งนี้เคยเป็นบ้านของหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และคุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1) และเป็นสถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของไทย

อุทยาน ร. 2 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อยู่ติดกับวัดอัมพวันฯ และตลาดน้ำอัมพวา จัดแสดงศิลปะและโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย หัวโขน ฯลฯ

ค่ายบางกุ้ง สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ในบริเวณค่ายมีโบสถ์เก่าที่ปกคลุมด้วยด้วยต้นไม้ถึงสี่ชนิด คือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์ปรกโพธิ์

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด โบสถ์คริสต์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ มีความสวยงามทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในโบสถ์

ดอนหอยหลอด เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย บริเวณสันดอนมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด แต่จะมีหอยหลอดมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลทั้งสดและแห้ง รวมถึงสินค้าที่เป็นผลิตผลของท้องถิ่นมาวางขาย และรอบ ๆ ตลอดจนระหว่างทางมีร้านอาหารทะเลหลายร้าน

อนุสรณ์แฝดสยามอิน-จัน สร้างเพื่อเป็นอนุสรณสถานแด่ฝาแฝดสยามอิน-จันที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปทั่วโลก

ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเรือที่ตลาดน้ำอัมพวาเพื่อล่องเรือไปชมหิ่งห้อย ในยามค่ำคืนจะมีหิ่งห้อยเปล่งแสงระยิบระยับน่าตื่นตาตื่นใจ

จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งการปกครองเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที

สำรวจ สมุทรสงคราม

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง