จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สมุทรสงคราม

จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สมุทรสงคราม

catagory icon image | 
TourismThailand, 28 ส.ค. 2020
ถูกใจ
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงครามเหมาะกับการท่องเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำสวน การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว หรือวิถีชีวิตริมแม่น้ำแม่กลอง เที่ยวชมตลาดน้ำท่าคาที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวสวนชุมชนริมคลอง ซึ่งมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากผู้เยี่ยมเยือนอยู่เสมอ 
สำหรับจุดเช็คอินห้ามพลาดใน จ. สมุทรสงคราม ได้แก่ 

  <li>อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 
 1. ตลาดน้ำบางน้อย 
 2. วัดบางกุ้ง 
  ค่ายบางกุ้ง 
 3. บ้านพญาซอ 
 4. วัดแก่นจันทร์เจริญ 
 5. อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ ร.2 
  วัดอัมพวันเจติยาราม 
  ตลาดน้ำอัมพวา 
  วัดภุมรินทร์กุฎีทอง 
 6. ตลาดน้ำท่าคา 
 7. วัดบางกะพ้อม 
 8. อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน และพิพิธภัณฑ์เรือ 
 9. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
 10. ตลาดร่มหุบ
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%