backgound image pattern

สุรินทร์

ไฮไลท์
  • หลักเมืองสุรินทร์
  • ห้วยเสนง

สุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาช้านาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 457 กิโลเมตร  

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หลักเมืองสุรินทร์ เป็นสถานที่คู่บ้านคู่เมืองชาวสุรินทร์ เดิมมีเพียงศาลไม่มีเสาหลักเมืองมานานกว่าร้อยปี ต่อมาจึงมีการออกแบบสร้างใหม่อย่างสวยงามโดยกรมศิลปากร ใช้ไม้ชัยพฤกษ์ทำเป็นเสาสูง 3 เมตร วัดโดยรอบเสาได้ 1 เมตร 

ห้วยเสนง เป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทาน อยู่ห่างจากเมืองสุรินทร์ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันเขื่อนสูงเป็นถนนลาดยาง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุรินทร์ 

หลวงพ่อพระชีว์ (หลวงพ่อประจี) วัดบูรพาราม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดนี้อยู่ใกล้กับศาลากลางจังหวัด นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเมืองสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ยังเป็นดินแดนแห่งช้าง มีงานประเพณีประจำปีระดับชาติที่สำคัญคืองานช้างจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงานกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  มีการแสดงของช้างมากมาย เช่น แข่งชักคะเย่อ แข่งฟุตบอล เต้นระบำ 

สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องหวาย เครื่องเงิน และอาหารแปรรูป เช่น หัวผักกาดดอง กุนเชียง หมูยอ หมูแผ่น และหมูหย็อง 

จังหวัดสุรินทร์แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภทจอมพระ อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม อำเภอศรีขรภูมิ อำเภอสังขะ อำเภอลำดวน อำเภอบัวเชด และอำเภอสำโรงทาบ

สำรวจ สุรินทร์

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง