backgound image pattern

หนองคาย

ไฮไลท์
  • อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
  • หลวงพ่อพระใส
  • หาดจอมมณี
  • สะพานมิตรภาพไทย – ลาว
  • การแข่งขันบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนหรือเทวดา

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายที่ผู้คนนับถือกันมาก

หนองคายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนความดีของผู้ล่วงลับไปแล้วในการปราบฮ่อ 

สะพานมิตรภาพไทย – ลาว ตั้งอยู่ที่ซอย 1-2 บ้านจอมมณี ตำบลมีชัย เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปยังท่านาแล้ง แขวงเวียงจันทน์ นับเป็นสะพานสร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาวที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของสามประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ลาว และประเทศไทย ช่วงสะพานกว้าง 1.20 กิโลเมตร ยาว 15 เมตร

หาดจอมมณี ส่วนหนึ่งของลำน้ำโขง ที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็น “พัทยาอีสาน” สามารถชมทิวทัศน์ในบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้อย่างชัดเจน

งานเทศกาลและประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ งานบุญบั้งไฟ  ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีการแข่งขันบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนหรือเทวดาเพื่อขอฝน

งานตักบาตรเทโวและแข่งเรือมิตรภาพไทย-ลาว จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษาทุกปี โดยมีประชาชนร่วมกันตักบาตร และมีการแข่งเรือยาวในลำน้ำโขงระหว่างไทยและลาว โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

สินค้าพื้นเมืองที่โดดเด่นของจังหวัด เช่น สิ่งทอ เครื่องจักสาน เครื่องเงิน หมูยอ ลูกหยี และสับปะรด

จังหวัดหนองคาย แบ่งการปกครองเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสระใคร อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเขียงใหม่ อำเภอสังคม อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ 

สำรวจ หนองคาย

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง