งานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง

งานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง

TourismThailand, 20 ม.ค. 2023
ถูกใจ
งานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง

งานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง 

วันที่ 17-21 มกราคม 2566

ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด

จังหวัดตราด ร่วมกับกองทัพเรือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2566 บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมระลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารเรือไทย ที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทย ในการทำยุทธนาวีที่เกาะช้าง กับเรือรบฝรั่งเศส บริเวณหมู่เกาะช้าง

การจัดงานดังกล่าว มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ นิทรรศการเชิดชูวีรกรรมทหารเรือไทย การโชว์กระโดดร่มของกองทัพเรือ การออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงบนเวทีของเยาวชน ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนของจังหวัดตราด

separate line
#Tagword
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%