#ตราด

122 matching results
Article
งานมัจฉาบาน ตำนานเขาสมิง
งานมัจฉาบาน ตำนานเขาสมิง

Article
งานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง
งานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง

Article
ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จ. ตราด
ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จ. ตราด

See & Do
โบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ต
เคยใช้เป็นที่พำนักของข้าหลวงฝรั่งเศส ผู้ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ปกครองจังหวัดตราด ได้กลายเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

See & Do
เกาะขาม
เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ใกล้กับเกาะหมาก สามารถนั่งเรือหรือพายคายัก มาจากเกาะหมากได้ สิ่งที่น่าสนใจบนเกาะ คือ กลุ่มหินภูเขาไฟสีดำ รูปทรง แปลกตาที่เรียงรายอยู่ในบริเวณหน้าชายหาด มีธรรมชาติสวยงาม บรรยากาศ เงียบสงบ ร่มรื่น น้ำทะเลใสสะอาดและหาดทรายขาว...

See & Do
เกาะหมาก
ตั้งอยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร รูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ร่มรื่นด้วยสวนมะพร้าวและสวนยางพารา มีชายหาด ที่สวยงามและน้ำ ทะเลใสสะอาด เช่น บริเวณอ่าวตานิด...

See & Do
เกาะช้าง
เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีเนื้อที่ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขาสูงและผาหินสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุด คือเขาสลักเพชร มีความสูง 744 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์...

See & Do
เกาะกูด
เป็นเกาะที่อยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกของน่านน้ำ ทะเลตราด มีความยาว 25 กิโลเมตร กว้าง 12 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองตราด 80 กิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยมีภูเขาและที่ราบสันเขาซึ่งเป็นต้นกำ เนิดของน้ำ...

Article
รวม 8 ทะเลสวยใกล้กรุงเทพฯ ????
8 ทะเลสวยใกล้กรุง

Article
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.ตราด
จุดเช็คอินห้ามพลาดจ.ตราด