สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

TourismThailand, 21 Sep 2019
ถูกใจ
การเดินทาง

สถานที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ได้รองรับการเดินทางสำหรับผู้พิการทางร่างการ ทั้งนี้รีสอร์ทใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ แต่การขนส่งสาธารณะในชนบทมีข้อจำกัด และไม่สามารถเข้าถึงผู้ใช้รถเข็น

 

 

 

 

separate line
การขนส่งสาธารณะ

รถโดยสารสาธารณะยังไม่สามารถเข้าถึงผู้ใช้รถเข็นได้นัก ผู้พิการเดินทางโดยแท็กซี่ อย่างไรก็ตาม คนขับแท็กซี่ส่วนน้อยที่รับการฝึกฝนด้านการช่วยเหลือลูกค้าที่ใช้รถเข็น

สถานีรถไฟฟ้า (BTS)  มีบริการลิฟท์สำหรับผุ้พิการ แต่บางสถานทีต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เปิดบริการลิฟท์

การรถไฟไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษสำหรับผู้โดยสารพิการ แต่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ร้องขอ

รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)  มีสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ และทุกสถานีมีลิฟท์ เจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารพิการเป็นพิเศษ และบนรถไฟมีกุญแจล็อกสำหรับเก้าอี้ล้อเลื่อน

สนามบินสุวรรณภูมิ มีลิฟท์และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ