หนังสือเดินทางและวีซ่า

หนังสือเดินทางและวีซ่า

TourismThailand, 21 ก.ย. 2019
ถูกใจ

ไทยปรับค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ให้กับ 18 ประเทศ + 1 เขตเศรษฐกิจ จาก 1,000 เป็น 2,000 บาท เริ่ม 27 ก.ย.นี้เป็นต้นไป  

18 ส.ค.59 -- กระทรวงการต่างประเทศออกประกาศ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเมื่อเดินทางไปถึงประเทศจุดหมายปลายทาง (Visa on Arrival) สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางไปประเทศไทย โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประกาศเพิ่มค่าธรรมเนียมตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวใช้ได้ครั้งเดียว สำหรับการยื่นขอรับการลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ Visa on Arrival จาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นไป เพื่อให้มีอัตราค่าบริการเท่ากับค่าธรรมเนียมตรวจลงตราที่สถานทูต หรือกงสุลไทยในต่างประเทศ  

    
ทั้งนี้ รายชื่อ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) ที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) มีดังต่อไปนี้  

1. ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra)  
2. สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Bulgaria)  
3. ราชอาณาจักรภูฏาน (Bhutan : Kingdom of Bhutan)  
4. สาธารณรัฐประชาชนจีน (China : Peoples Republic of China) 
5. สาธารณรัฐไซปรัส (Cyprus : Republic of Cyprus)  
6. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia)  
7. สาธารณรัฐอินเดีย (India : Republic of India)  
8. สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Kazakhstan : Republic of Kazakhstan)  
9. สาธารณรัฐลัตเวีย (Latvia : Republic of Latvia)  
10. สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania : Republic of Lithuania)  
11. สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Maldives : Republic of Maldives)  
12. สาธารณรัฐมอลตา (Malta)  
13. สาธารณรัฐมอริเชียส (Mauritius : Republic of Mauritius)  
14. โรมาเนีย (Romania)  
15. สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino)  
16. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia : Kingdom of Saudi Arabia)  
17. ไต้หวัน (Taiwan)  
18. ยูเครน (Ukraine)  
19. อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)