การตรวจคนเข้าเมือง

การตรวจคนเข้าเมือง

TourismThailand, 21 ก.ย. 2019
ถูกใจ

เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ชาวต่างชาติจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมหลักฐานการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย จากสถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ 

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียน และจากบางประเทศ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า โดยสามารถพำนักอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 30 วัน  บางประเทศอาจน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงควรตรวจสอบกับสถานทูตไทย หรือกระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th) เพื่อขอข้อมูลล่าสุดของการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย ก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย 

รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีดังนี้ 

1. เครือรัฐออสเตรเลีย  (Australia : Commonwealth of Australia)  

2. สาธารณรัฐออสเตรีย  (Austria : Republic of Austria)  

3. ราชอาณาจักรเบลเยียม  (Belgium : Kingdom of Belgium)  

4. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  (Brazil : Federative Republic of Brazil)  (****) 

5. รัฐบาห์เรน  (Bahrain : Kingdom of Bahrain)  

6. เนการาบรูไนดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)  

7. แคนาดา  (Canada)  

8. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) 

9. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  (Denmark : Kingdom of Denmark)  

10. สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia : Republic of Estonia) 

11. สาธารณรัฐฟินแลนด์   (Finland : Republic of Finland)  

12. สาธารณรัฐฝรั่งเศส   (France : French Republic) 

13. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (Germany : Federal Republic of Germany) 

14. สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (Greece : Hellenic Republic)  

15. ฮ่องกง (Hong Kong SAR) 

16. สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary) 

17. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  (Iceland : Republic of Iceland) 

18. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   (Indonesia : Republic of Indonesia) 

19. ไอร์แลนด์   (Ireland) 

20. รัฐอิสราเอล  (Israel : State of Israel)  

21. สาธารณรัฐอิตาลี  (Italy : Republic of Italy) 

22. ญี่ปุ่น  (Japan) 

23. สาธารณรัฐเกาหลี   (Korea, South : Republic of Korea)  (****)  

24. รัฐคูเวต  (Kuwait : State of Kuwait) 

25. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein) 

26. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก  (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg) 

27. มาเลเซีย  (Malaysia) 

28. ราชรัฐโมนาโก (Monaco : Principality of Monaco) 

29. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   (Netherlands : Kingdom of the Netherlands)  

30. นิวซีแลนด์   (New Zealand) 

31. ราชอาณาจักรนอร์เวย์   (Norway : Kingdom of Norway) 

32. รัฐสุลต่านโอมาน  (Oman : Sultanate of Oman) 

33. สาธารณรัฐเปรู (Peru : Republic of Peru)   (****) 

34. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   (Philippines : Republic of the Philippines)  

35. สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland) 

36. สาธารณรัฐโปรตุเกส  (Portugal : Republic of Portugal) 

37. รัฐกาตาร์ (Qatar : State of Qatar) 

38. สาธารณรัฐสิงคโปร์   (Singapore : Republic of Singapore) 

39. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) 

40. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia) 

41. ราชอาณาจักรเสปน (Spain : Kingdom of Spain) 

42. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้   (South Africa : Republic of South Africa) 

43. ราชอาณาจักรสวีเดน  (Sweden : Kingdom of Sweden) 

44. สมาพันธรัฐสวิส  (Switzerland : Swiss Confederation) 

45. สาธารณรัฐตุรกี   (Turkey : Republic of Turkey) 

46. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์   (United Arab Emirates) 

47. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  (United Kingdom : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

48. สหรัฐอเมริกา (United States of America) 

49. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam) (****) หมายเหตุ  ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู  ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย) 

เมื่อพาสปอร์ตพร้อม วีซ่าผ่านเรียบร้อย ที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋า แล้วมาเก็บเอาความทรงจำดีๆ บรรยากาศที่น่าประทับใจ และความสุขทั้งหลายจากการท่องเที่ยวที่เมืองไทยได้เลย