backgound image pattern

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

ไฮไลท์
 • ตลาดท่าเสด็จ
 • ตลาดอินโดจีน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

ไฮไลท์
 • ตลาดท่าเสด็จ
 • ตลาดอินโดจีน
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงหรือที่ราบสูง มีภูเขาอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิซึ่งส่งขายไปทั่วโลก แม่น้ำสำคัญของภาคนี้คือแม่น้ำโขง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงที่น่าสนใจอย่างเช่น เชียงคาน จังหวัดเลย ช้อปปิ้งที่ตลาดท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย ตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ชมความงามของแอ่งน้ำบนโขดหินที่สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี

  Map Provinces Northeastหนองคายเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารร้อยเอ็ดนครพนมสกลนครบึงกาฬ

  ภาคอื่นๆ

  คุณอาจจะสนใจสิ่งนี้