backgound image pattern

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

ไฮไลท์
  • ตลาดท่าเสด็จ
  • สามพันโบก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

ไฮไลท์
  • ตลาดท่าเสด็จ
  • สามพันโบก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงหรือที่ราบสูง มีภูเขาอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิซึ่งส่งขายไปทั่วโลก แม่น้ำสำคัญของภาคนี้คือแม่น้ำโขง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงที่น่าสนใจอย่างเช่น เชียงคาน จังหวัดเลย ชอปปิงที่ตลาดท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย เส้นทางจักรยานริมโขง จังหวัดนครพนม ชมความงามของแอ่งน้ำบนโขดหินที่สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี

Map Provinces Northeastหนองคายเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารร้อยเอ็ดนครพนมสกลนครบึงกาฬ

ภาคอื่นๆ

คุณอาจจะสนใจสิ่งนี้