การเดินทางทั่วไทย

การเดินทางทั่วไทย

TourismThailand, 09 Jan 2020
ถูกใจ

พาหนะ 

การเดินทางในประเทศไทย (Thailand Travel) ไม่ว่าจะไปจังหวัดไหน ต่างก็มีความสะดวกอย่างมาก ไม่ว่าจะทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ โดยมีพาหนะให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้สำหรับเดินทางได้อย่างที่ต้องการ

separate line
ทางบก

เป็นเส้นทางหลักที่ไปได้ทั่วถึงทุกจังหวัดในประเทศไทย พาหนะสำหรับการเดินทางทางบกมีให้เลือกหลากหลาย 
 
รถประจำทาง มีบริการทั้งระยะใกล้ ระยะไกล ในกรุงเทพฯ จะมีรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถตู้ รถสองแถว ส่วนต่างจังหวัดจะมีรถทัวร์ รถบัส รถไฟ รถตู้ และมีรถสองแถวที่จะวิ่งในระยะใกล้ๆ 

รถแท็กซี่ มีบริการในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ 
 
รถตุ๊กๆ รถสามล้อเครื่องที่มีเอกลักษณ์ทางด้านดีไซน์จนกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นรถแท็กซี่ประเภทหนึ่ง มีเฉพาะในกรุงเทพฯ และบางจังหวัด 

รถมอเตอร์ไซค์ ให้บริการตามซอยต่างๆ สามารถเรียกให้ไปส่งตามจุดหมายที่ต้องการ แต่นิยมใช้บริการในระยะใกล้ๆ 

รถเช่า มีศูนย์บริการรถเช่าอยู่ทั่วไป ทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และรถจักรยาน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางไปไหนมาไหนอย่างอิสระ ออกนอกเส้นทางหลัก และไม่อยากเสียเวลารอรถออกตามกำหนดเวลาอย่างรถประจำทาง บางแห่งจะมีบริการรถเช่าพร้อมคนขับ ซึ่งจะสะดวกและปลอดภัยมาก เพราะคนขับมีความชำนาญและคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดี ศูนย์บริการรถเช่ามีบริการตามเมืองใหญ่ๆ เมืองท่องเที่ยว สนามบิน สถานีขนส่ง 

การเดินทางโดยขับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือรถจักรยานเองในประเทศไทยนั้น ค่อนข้างสะดวกมาก เพราะมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

separate line
ทางน้ำ

เมืองไทยมีแม่น้ำลำคลองอยู่ทั่วไป อีกทั้งยังมีพื้นที่ติดทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันอีกด้วย จึงทำให้มีการสัญจรทางน้ำมาตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เองนั้น สมัยก่อนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองเวนิสตะวันออก เพราะมีคลองอยู่ทั่วเมือง ปัจจุบันแม้กรุงเทพฯ จะเหลือคลองน้อยลง แต่ก็ยังมีหลายคลองที่มีเรือโดยสารวิ่งรับส่งคนตามท่าเรือต่างๆ ไม่ว่าจะที่กรุงเทพฯ เองหรือต่างจังหวัดก็ตาม นอกจากมีเรือโดยสารที่รับส่งคนตามท่าเรือต่างๆ แล้ว ยังมีเรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อย่างเช่น นั่งเรือชมวิว พาไปดำน้ำดูปะการัง ตกปลา ตกหมึก ฯลฯ

separate line
ทางอากาศ

เมืองไทยมีสายการบินภายในประเทศหลายสาย แม้จะยังให้บริการไม่ทุกจังหวัด แต่ก็ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมักจะมีสนามบิน (thailand airport) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว สำหรับในกรุงเทพฯ มีสนามบินหลัก (bangkok airport) 2 แห่งคือ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินแบบเหมาลำให้เช่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางทางเครื่องบินที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและมีอิสระในการเดินทางมากขึ้นด้วย

separate line
การเดินทางทั่วไทย
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%