จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สกลนคร

จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สกลนคร

catagory icon image | 
TourismThailand, 27 Aug 2020
ถูกใจ
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สกลนคร

จังหวัดสกลนครมีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น เช่น เยี่ยมชมและนมัสการพระธาตุต่าง ๆ เที่ยวชมศาสนสถาน ปราสาทโบราณ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และศูนย์วัฒนธรรม ล่องเรือชมทิวทัศน์รอบหนองหารและอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน เยี่ยมชมพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เป็นต้น จุดเช็คอินห้ามพลาดใน จ.สกลนคร ได้แก่

  <li>พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร
 1. ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
 2. บ้านท่าแร่
 3. บึงหนองหาน
 4. พระธาตุนารายณ์เจงเวง 
 5. พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
 6. วัดพระธาตุเชิงชุม 
  ถนนผ้าคราม 
  ฟาร์มฮัก 
  ร้านโคขุนคุณทอง 
  ร้านข้างเกรียบปากหม้อปารีส 
  โซนาต้า คาเฟ่ 
 7. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ 
 8. อุทยานแห่งชาติภูพาน 
 9. วัดถ้ำผาแด่น
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%