สำนักพระราชวังแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

สำนักพระราชวังแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

TourismThailand, 27 ต.ค. 2021
ถูกใจ
สำนักพระราชวังแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th แจ้งว่า สำนักพระราชวัง ขอแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สำนักพระราชวังแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

สำนักพระราชวัง เตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยว เกิดความปลอดภัยและมีความมั่นใจ เมื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเขตพระราชฐาน ประกอบด้วย 

1. มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 
2. เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3. จัดจุดลงทะเบียนเข้า-ออก พระบรมมหาราชวัง โดยเขียนรายละเอียด ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หรือสแกน QR CODE ในเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com 
4. มีจุดบริการล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบบเท้าเหยียบ 
5. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลตามจุดรับบริการในพระบรมมหาราชวัง 
6. ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ /ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม ทุก 20 นาที 
7. มีจุดให้บริการทางการแพทย์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สำนักพระราชวังแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีรายละเอียดดังนี้ 
     
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและให้บริการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ บริเวณจุดคัดกรองที่สนามหลวง (ตรงข้ามประตูมณีนพรัตน์) โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยการเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะและวัตถุต้องห้าม ตลอดจนการตรวจค้นสัมภาระ บริเวณจุดคัดกรองที่สนามหลวง (ตรงข้ามประตูมณีนพรัตน์) โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 

จุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบบริเวณทางเข้าหอรัษฎากรพิพัฒน์ จุดวัดอุณหภูมิร่างกายโดยการเดินแบบเว้นระยะห่าง เพื่อผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนที่ติดตั้งภายในหอรัษฎากรพิพัฒน์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง 

จุดลงทะเบียนเข้าพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูวิเศษไชยศรี (ด้านข้างอาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์) โดยการเขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์ หรือลงทะเบียนด้วยการสแกน QR CODE ในเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com พร้อมทั้งให้บริการแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 

จุดบริการทำความสะอาดมือด้วยน้ำเปล่า การให้บริการกระดาษเช็ดมือและการให้บริการแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ บริเวณทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านหน้าประตูฤๅษี 

การให้บริการแอลกอฮอล์เจลบริเวณทางขึ้นพระอุโบสถ 

การดูแลทำความสะอาดห้องสุขา และจุดสัมผัสร่วม ทุก ๆ 20 นาที 

จุดลงทะเบียนออกพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูวิมานเทเวศร์ (ด้านหน้าอาคารกองพระราชพิธี) โดยการเขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์ หรือลงทะเบียนด้วยการสแกน QR CODE ในเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com พร้อมทั้งให้บริการแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

สำนักพระราชวังแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

ทั้งนี้ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชวังบางปะอิน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  

สำหรับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
 

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%